Motivering

hv. overbibliotekar, kunsthistoriker Henrik Bramsen er i 1999 tilkendt Høyen Medaljen med følgende motivering:

For i et langt og aktivt arbejdsliv stadigt at have formidlet sin store kunsthistoriske indsigt - skrevet på det smukkeste dansk.
I bøger, tidsskrift, katalog og avis.
En inspirerende indsats af imponerende omfang - og med sin egen litterære værdi.
Om malere, Mariner og om Det Danske Landskab.
Om den enkelte kunstner, og om kunst i hele epoker,
Om værker fra Renæssance, Rokoko og Vor egen tid.
Om foto, tegning og arkitektur.
For forskning og fortolkning med vid og forståelse - set og forklaret, til glæde og gavn for både læg og lærd - udmærkes Henrik Bramsen med N.L. Høyen Medaljen.