Motivering

Idéhistoriker, cand.phil. Carsten Thau er tilkendt Høyen Medaljen med følgende motivering:

Carsten Thau, hvis virke nu er placeret på Kunstakademiets Arkitektskole, har som genstand for sin forskning haft ideernes, kulturens og kunstens dialektik. Hans hoved-værk er bogen om Arne Jacobsen, skrevet sammen med arkitekten Kjeld Vindum.

Originale tanker om design, billedkunst, litteratur, urbanistik og film strømmer be-standig ud, ikke alene som artikler, bøger, foredrag og forelæsninger, men også gen-nem æteren til alle, som har en radio.
Hos Carsten Thau henter de nyhedsformidlende medier den perspektiverende belys-ning af aktuelle begivenheder i kulturens verden. Det samme gør vordende billed-kunstnere og arkitekter, som får sand inspiration med historisk dybde, samtids bredde og dertil filosofisk velfunderet kritik af program, projekt og resultat.

For denne evne som fortolker, for vidt udbredt formidling og for højt anset forskning udmærkes Carsten Thau med Høyen Medaljen.