Motivering

Landskabsarkitekten Jeppe Aagaard Andersen er i 2004 tilkendt Eckersberg Medaillen med f¯lgende motivering:


Den knappeste definition p Jeppe Aagaard-Andersens landskabsarkitektur m vÊre, at de er vitale rammer og platforme for menneskers udend¯rs liv.
Jeppe Aagaard er dansk forankret og internationalt orienteret. Hans arbejder kendes bedst p de stÊrke og enkle virkemidler. P en og samme gang formidles detalje og helhed i et stramt geometrisk formsprog, hvor den danske arkitektoniske tradition for enkelhed tages for pÂlydende. Med de helt basale oplevelser af rum, form og flade, der tager fat i sÂvel arkitekturen som skulpturens vÊsen.
Med Sundpromenaden i Malm¯, fra Bo01 udstillingen 2001, har Jeppe Aagaard Andersen skabt et suverÊnt vÊrk.
P mange mÂder er det hans vandmÊrke: SuverÊnt i hovedgrebet, enkelt og stÊrkt formidlet i den klareste arkitektoniske form. Et langt promenadedÊk langs byen mod sundet og s en enkelt trappe ned til vandspejlet. Projektet er et pÊdagogisk skoleeksempel p nogle af arkitekturens dyder. Som her nÂr snittets betydning sÊttes til at fortolke og formidle en overgang fra by til vand, fra bolig til by, i den reneste form og med de enkleste af alle midler. Det er en platform for menneskers udend¯rsliv.
For sit arkitektoniske arbejde udmÊrkes Jeppe Aagaard Andersen med Eckersberg Medaillen.