Motivering

Fluxus-kunstneren Henning Christiansen er i 2005 tilkendt Eckersberg Medaillen med følgende motivering:
Henning Christiansen er uddannet komponist og klarinettist ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Efter et kort ophold som musiker i Livgarden tog Henning Christiansen til Darmstadt i 1962, hvor han mødte de øvrige Fluxus-folk.

Henning Christiansen blev en del af den internationale Fluxus-bevægelse.

Henning Christiansen har komponeret en række afgørende avantgardeværker for orkester, klaver, blokfløjte, harmonika, tuba og efterhånden for alt, der laver lyd.
Fluxus trak Henning Christiansens værk mod en syntese af real-lyde, objekter, tekstbilleder, aktioner, installationer ? hvoraf senest en stor installation på Venedigbiennalen i 2001.

Gennem sit samarbejde i Fluxus-kredsen ? og især med Joseph Beuys ? var Henning Christiansen afgørende med til at præge det kunstneriske opbrud i 60?erne, både i Danmark og internationalt.

Henning Christiansen insisterer på det grænseløst overskridende, sammensmeltende kunstbegreb, og han har været en afgørende inspiration for senere generationer af unge kunstnere, og i sit professorat i Hamburg påvirkede han kunstnere af mange nationaliteter.

Henning Christiansen er noget så upassende som international, udefinerbar, en mærkelig uhåndterlig størrelse, der nægter at lade sig opsluge af kendte kategorier, men insi-sterer på kunstens frihedsskabende fantasi i alle livets forhold. Derfor udmærkes han med Eckersberg Medaillen.