Motivering

Kunsthistorikeren Lene Burkard er i 2005 tilkendt N.L.Høyen Medaljen med følgende motivering:
Lene Burkard har, siden hun i 1989 blev ansat på Kunsthallen Brandts Klædefabrik, været kurator på adskillige udstillinger hvert eneste år. Hendes indsats har haft afgørende indflydelse på udviklingen af det, der i dag fremstår som den betydeligste og mest pro-fessionelle kunsthal i Danmark.

Hun har sørget for, at kunstnere på vej mod toppen af international kunst, er kommet til Odense for at udstille og været med til at skabe en institution, som har introduceret eks-perimenterende kunstnere i verdensklasse for et dansk publikum.

Allerede tidligt sørgede Lene Burkard endvidere for, bevidst at fremme kvindelige kunstneres mulighed for at udstille på Brandts Klædefabrik, og hun har gennem dette målrettede arbejde gjort en værdifuld indsats for at skabe lige vilkår for kvinder og mænd på kunstscenen.

Lene Burkard har desuden en omfattende produktion af både danske og udenlandske artikler bag sig. Også herved har hun været med til at skabe en udveksling: formidle ny-skabende, udenlandske kunstneres værker til et dansk publikum og danske kunstnere til et udenlandsk.

Det skyldes i høj grad Lene Burkards ildhu, at Brandts Klædefabrik er en kunsthal, der formår at danne rammen om møder mellem nutidig dansk og international kunst på højt niveau.

For denne fremragende formidlingsindsats udmærkes Lene Burkard med Høyen Medaljen.