Motivering

Filmfotograf Steen Møller Rasmussen er i 2008 tilkendt N.L. Høyen Medaljen med følgende motivering:

Steen Møller Rasmussens film er eksperimentalfilm - poetiske film, hvor vægten ligger på billeder og stemninger snarere end på indhold og handling.

- Film, der først og fremmest afspejler hans optagethed af det fotografiske billede og selve filmens materiale, men som også vidner om hans indsigt i kunstens strategier.
- Film, der handler om sprog - om det talte sprog og vanskelighederne ved at udtrykke sig - om filmsproget, billedsproget, materialet og mulighederne.
- Film, der formidler en fascination af billedkunsten og dens skæve vinkler i en særlig forståelse med de portrætterede kunstnere og med humor, poetik og respekt.
- Film, som eksempelvis "Richard Winther - en undersøgelse", et stærkt personligt portræt eller senere Fotografi, hvor Steen Møller Rasmussen gennem fire intense møder med kolleger fra forskellige generationer - og med afsæt i fælles iagttagelser i nuet - forsøger at indkredse såvel den individuelle praksis som selve fotografiets væsen.

For sin særlige, vedholdende og personlige formidling af kunsten tildeles Steen Møller Rasmussen N.L. Høyen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen