Motivering

Arkitekten, professor Jan Søndergaard er i 2012 tilkendt C.F. Hansen Medaillen med følgende motivering:
Det nye domicil for Pihl & Søn, Lyngby, fra 1994 og hovedbygningen for Bang & Olufsen, Struer, fra 1999, var to meget afklarede bygninger, som på mange måder ikke var typiske for sin tid, idet de byggede på en raffineret tektonisk logik og indeholdt en rumlig kompleksitet, som både var minimal og spændingsfyldt på samme tid.
Senere har Jan Søndergaard bevæget sig fra en tektonik baseret på velkendte byggematerialer til en række arbejder med ”nye” materialer, hvis betydning og æstetiske værdi stadig er åben, som den ny hovedbygning for Fiberline Composite, Middelfart, 2007, og Hellig Kors Kirkecenter, Jyllinge, 2008.
Den mere åbne og undersøgende produktion fra det første årti i det nye årtusinde forbinder kunstnerisk Jan Søndergaards rolle som professor på Kunstakademiets Arki-tektskole i København med hans arbejder fra KHR.
Omfanget af de realiserede værker fra slutningen af 90’erne til i dag virker afstemt ef-ter de høje kunstneriske ambitioner, som Jan Søndergaard tydeligvis har for de enkel-te værker. Det er derfor ikke antallet eller omfanget af bygninger, som peger på Jan Søndergaard som værdig kandidat til at modtage C.F. Hansen Medaillen, men en række udvalgte værker på højt niveau - i både dansk og international målestok.
I udstillingen Realiseringens kunst fra 2010 på Kunstakademiets Arkitektskole, Kø-benhavn, samlede Jan Søndergaard en kæde af værker forbundet af ideer, materialer og en vedvarende passion for arkitektfaget. Udstillingen fremstod som et både origi-nalt og vedkommende kunstnerisk udsagn.
Derfor tildeles professor Jan Søndergaard C.F. Hansen Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen