Motivering

Arkitekten Cort Ross Dinesen er i 2012 tilkendt N.L. Høyen Medaljen med føl-gende motivering:
At forske, formidle og undervise er blevet Cort Ross Dinesens fornemste opgave som arkitekt. Igennem snart 40 år, som dybt engageret underviser på Kunstakademiets Ar-kitektskole, har Cort Ross Dinesen inspireret, udviklet og formet generationer af arki-tektstuderende.

Vigtige, teoretisk funderede udstillingsværker, som eksempelvis ”Zigguraten”, ”1:1 bo-ligen indefra-ud” står desuden som vægtige udsagn i en evig diskussion af bygnings-kunstens betydning.
I 2009 udgav Cort Ross Dinesen bogen om Hydra. En udgivelse indeholdende et særligt tegningsmateriale, udviklet i samarbejde med arkitektstuderende på den græske ø Hydra. Arbejdet er løbende blevet fulgt op med en række artikler, der udfolder og per-spektiverer denne forskning, hvor ikke mindst de mange smukke illustrationer impone-rer og inspirerer.
Bogen er blot seneste eksempel på, hvordan Cort Ross Dinesen, i samarbejde med studerende og øvrige undervisere, konsistent og insisterende, arbejder med morfolo-giske og topologiske studier inden for udviklingen af det, som han benævner den ”relationelle æstetik” i bygningskunsten.
Cort Ross Dinesen hædres med N.L.Høyen Medaljen for sit mangeårige virke som forsker, formidler og ikke mindst som en usædvanligt dedikeret, begavet og personlig underviser.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen