Motivering

Billedkunstneren Frans Jacobi er i 2013 tildelt Eckersberg Medaillen med følgende motivering:
Hvad er æstetik, når æstetik udvikles af modstand? ”Modstandens æstetik”… Frans Jacobi, er billedkunstner og Professor for tidsbaseret kunst og performance, ved Bergens Kunstakademi for Kunst og Design, i Norge.

Frans Jacobi undersøger aktivisme, demonstrationer, og ser disse begivenheder, som billeder. Han skaber et billede, af et billede af en protest, en uigennemsigtig protest, imod de dominerende kræfter i samfundet, som det er.

Frans Jacobi skriver: ”Billedet, det sanselige af aktivismen, som et kunstnerisk materiale, og viser, hvordan æstetik, dets ydeevne, form og stil - spiller en afgørende rolle i dannelsen af politisk betydning. Brug af æstetik er ikke begrænset til kunst og kunstnerisk praksis, det er snarere alle former for erfaring funderet i kroppen og de sansemæssige organer”.

Frans Jacobi skaber billeder og ordløs stemning, ud af dramatiske og sociale begiveheder. Og tildeles for sit kunstneriske arbejde Eckersberg Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen