Motivering

Danh Vo er i 2018 tilkendt Eckersberg Medaillen med følgende motivering:
Danh Vo sammenstiller og bearbejder fundne genstande, der reflekterer vores kultur og globale politiske historie – som Danh Vo igen spidder med storslået præcision. Dette flettet sammen med Vos personlige historie som vietnamesisk flygtning. Familien Vo i en lille, selvbygget båd på vej mod Frihedsgudinden i det forjættede USA, ja vist – men voldsomt vuggende på kulturens dønninger.

Danh Vos kunst er kompleks og undertiden konfrontatorisk – balancerende i en konceptuel smeltedigel af personlige artefakter og betydninger:
- Forgyldte overflader spejler det glitrende Vesten – og en dæmonisk og destruktiv nihilisme.
- En fantastisk fortælling om magt, værdi og en vestlig verdens idealistiske, men også modsætningsfyldte kulturimperialisme.
- Øjeblikket, hvor USA underskriver fredstraktaten med Vietnam, set fra prismekroneperspektiv.
- Frihedsgudinden, symbolet på den Frie Verden, i tynde skaller.
- Djævle og dæmoncitater fra Eksorcisten.
Hvem er det, vi er? Og hvem er hvem i Danh Vos gigantiske centrifuge?
Det er en stor glæde at kunne hædre Danh Vo med Eckersberg Medaillen

Værker vist i forbindelse med modtagelsen