Motivering

Billedkunstner Oda Knudsen er i 2019 tilkendt Eckersberg Medaillen med følgende motivering:

Oda Knudsens værker er ekspressive og sanselige. Hun besidder en kunstnerisk kraft og fremdrift, der får de ting, der er skabt ud af hendes vilde og utæmmede fantasi til at blive til virkelighed for os.

Nogle gange bliver fantasierne ikke oversat direkte, men kommer ud i en rebusform, som vi selv skal løse. Mustafa med rugbrød og liljekonvaller, Hestegeneralen med den skumfødte Ve-nus, der lægger æg i hans hat, Jeg kaster mit hjerte for svinene, Strandet radarreflekter, Perma-frosten letter med skeletter.

Værkernes titler er ordspil med tvetydige meninger og sigende for Oda Knudsens univers. De viser sig at være præcise – på en og samme tid beskrivende og poetiske. For Oda Knudsens tal-rige værker – malerier, skulpturer, installationer, bøger og lydværker – er farverige, mangfoldi-ge og ømme. De er personlige, fabulerende fortællinger om krig og kager, politik og barndom-mens univers, der som en uudtømmelig skattekiste bliver ved at kaste kraftfulde værker af sig. Det hele i spil i en hæmningsløs free-jazz.

For denne ukuelige, kunstneriske urkraft tilkendes Oda Knudsen Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen