Motivering

Billedkunstner Malene Landgreen er i 2022 tildelt Thorvaldsen Medaillen med følgende moti-vering:
Malene Landgreens praksisfelt er maleriet. En konkret form for maleri, som ikke rigtig giver sig ud for at være andet end dét det er: nemlig én eller anden form for maling eller farve, som på én eller anden måde er påført én eller anden form for flade eller objekt.

I en lang årrække har hun nysgerrigt undersøgt, hvad det egentlig vil sige at male et maleri og hvilken indvirkning maleriet har på et rum, på arkitekturen og på os.

En stadig proces, hvor maleriets grundlæggende virkemidler – farver, penselstrøg, flader, vo-lumen, lys, rytme osv. – igen og igen er blevet vendt og drejet, afprøvet og udforsket. Med det ene formål, at blive klogere på, hvad det vil sige at male et maleri. Over tid har dette arbejde skabt et malerisk vokabularium, som er blevet til rygraden i Malene Landgreens kunstneriske praksis og sprog. Sideløbende og med udgangspunkt i dette maleriske forsknings- og udviklings-arbejde har Malene Landgreen skabt en imponerende række af store integrerede værker. Byg-ningsintegrerede udsmykninger, hvor afgrænsede maleriske tematikker er foldet ud i stor skala i tæt dialog med stedets arkitektur. Som et af de seneste eksempler har Malene Landgreen skabt det enestående udsmykningsværk ”Passage” til den nye Nordfløj på Rigshospitalet i Kø-benhavn i 2019; et kæmpestort, farvestrålende vægmaleri som på én og samme tid formår kraftfuldt at bemægtige sig rummet, samtidig med, at det elegant fletter sig sammen med arki-tekturen.
For sin vedholdende udforskning af maleriets virkemidler og potentialer i både den lille og sto-re skala tildeles Malene Landgreen Thorvaldsen Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen