Ledige stillinger

Akademisk medarbejder

Akademiraadet søger en dygtig og erfaren akademisk medarbejder til administrativ betjening af kunstfaglige udvalg og Akademiraadet samt varetagelse af en række kerneopgaver i Akademiraadets sekretariat.

Stillingen er på 30 timer ugentligt.

Akademiraadet har som opgave at rådgive det offentlige Danmark i kunstneriske spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur, og tager således stilling til kunstneriske og æstetiske spørgsmål, der har med udviklingen af kunst i det offentlige rum, bygninger, byudvikling og landskaber at gøre. Akademiraadet udtaler sig offentligt og skaber debat om emner med væsentlig betydning for samfundet. Rådets medlemmer er valgt i en demokratisk proces og er således en uafhængig og upolitisk organisation, hvor alle rådets medlemmer er aktive udøvere af deres fag.

Du vil blive en del af et fagligt og socialt velfungerende sekretariat, hvor der samarbejdes og sparres om opgaverne. Akademiraadet har til huse på Kongens Nytorv midt i København.


Arbejdsområde og opgaver
Rådets og udvalgenes medlemmer bidrager med det faglige indhold i de udtalelser o.l., der udgår fra Akademiraadet, og du vil som medarbejder i sekretariatet bidrage med at skabe rammerne om udvalgs- og rådsarbejdet samt Akademiets møder.

Du vil skulle arbejde med en række af institutionens kerneopgaver, der handler om at varetage det faglige grundlag, som institutionen hviler på – som fx

 • betjening og udvikling af Akademiraadets udvalg (pt. Udvalg for Landskab og Planlægning)
 • betjening af Akademiet
 • bidrag til betjening af Akademiraadet (institutionens ledende organ) samt dettes forretningsudvalg
 • sagsbehandling af Akademiraadets udpegninger til eksterne bestyrelser, råd, udvalg mv.
 • betjening af Akademiraadets Stipendie- og Legatudvalg
 • afvikling af Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademi og Jury (hvert 3. år)
 • forberedelse og afvikling af Akademiets traditionsrige årlige stiftelsesfest

Du skal være rutineret i at formulere dig skriftligt på dansk og engelsk.

Akademiraadet er en lille institution, som er i berøring med mange forskellige mennesker og fagligheder, såvel inden for som uden for institutionen. Du skal derfor kunne fungere godt i en travl hverdag med en bred kontaktflade. Der kræves høj faglig og personlig integritet.


Kvalifikationer
For at kunne komme i betragtning til stillingen lægger vi vægt på, at du

 • har erfaring fra arbejde i en offentlig institution – gerne med kulturområdet
 • har erfaring med sagsbehandling i en offentlig institution
 • har et vist kendskab til billedkunst og arkitektur
 • har en relevant akademisk uddannelse (fx cand.scient.pol, jurist, cand. mag., kulturformidler el. lign.)
 • er god til at kommunikere og har erfaring med at formulere dig skriftligt i en offentlig institution
 • har stærke samarbejdsevner


Vi lægger især vægt på, at du

 • er struktureret
 • udviser selvstændighed i dit arbejde
 • er engageret og har en positiv tilgang til nye arbejdsopgaver samt har overblik og forstår at prioritere arbejdsopgaverne i din arbejdsdag, som kan være præget af korte deadlines
 • er åben, ligetil og god til at manøvrere handlekraftigt og løsningsorienteret i et miljø med mange forskellige meninger
 • trives i en organisation i udvikling og forandring
 • tager ansvar for dine opgaver og kommer i mål med dem
 • har stor integritet og er loyal over for organisationen
 • kan bidrage til et godt arbejdsmiljø


Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst for akademikere i staten. Den ugentlige arbejdstid er 30 timer.


Ansøgning
Din ansøgning sendes via linket nederst på siden. Her vil du blive guidet gennem ansøgningsprocessen.  Motiveret ansøgning (max. 1 side) og CV samt eksamensbevis sendes senest den 22. maj 2024, kl. 12.00

Vi forventer at afholde samtalerden 10. og 13. juni 2024.
Forventet tiltrædelse 1. august.

Akademiraadet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Birgitte Jahn på telefon 20156162 eller mail birjah@akademiraadet.dk.