Jacob Kamp

Arkitekt

Uddannet Landskabsarkitekt MDL. fra Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole i 1998.

Mange års erfaring som skitserende og projekterende landskabsarkitekt.

Partner i landskabsarkitekttegnestuen 1:1 Landskab, hvor han har markeret sig med en lang række vundne konkurrencer og præmierede projekter.
Han er tidligere formand i foreningen Danske Landskabsarkitekter og har siddet i en hel række faglige råd og nævn. Jacob har ligeledes været fagdommer i lang række arkitektkonkurrencer.

Foto: Tine Harden

Ekspertise og arbejdsområder

Landskabsarkitektur
Borger- og brugerinvolvering
Landskab, byrum og helhedsplanlægning


Andre aktiviteter

Medlem af Akademiraadets Landsskabsudvalg, 2011-2012 og 2020-
Fast censor på landskabsarkitektuddannelsen på KU og udpeget censor ved arkitektskolerne
Udpeget fagdommer af DL og arkitektforeningen
Formand for Akademiraadets Landskabsudvalg, 2013-2014
International delegat for DL i IFLA, 2003-2010
Formand i foreningen Danske Landskabsarkitekter, 2010-2012