Akademiraadet

Akademiraadet er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur, og står til rådighed for kommunerne og regionerne. Rådet er en økonomisk og politisk uafhængig statsinstitution under Kulturministeriet; et uvildigt fagligt organ, hvor alle rådets medlemmer er aktive udøvere af deres fag.

Det er Akademiraadets vision at gøre Danmark skønnere i ordets bredeste forstand. Det kunstfaglige felt er for Akademiraadet en måde at forstå verden på. En umistelig del af det fundament, som et demokratisk samfund bygger på. Akademiraadet er derfor særligt optaget af, hvordan billedkunsten og arkitekturen kan få en stærk og naturligt integreret rolle i samfundet, hvor begge kunstarter kan medvirke til at finde nye og bæredygtige løsninger på de store udfordringer, vi som samfund står over for i dag.

Rådet arbejder for

 • at højne det billedkunstneriske og arkitektoniske niveau i Danmark.
 • at synliggøre kunstens betydning og præge debatten om den kunstneriske udvikling i landet med fagligt funderede spørgsmål og anbefalinger.
 • at forbedre livskvaliteten for alle, der færdes i det offentlige rum. Det gør vi ved at stille principielle og faglige krav og forslag til billedkunstneriske og arkitektoniske forhold i samfundet.

Aktiviteter

Akademiraadet udtaler sig om forskellige spørgsmål, der vedrører kvaliteten i de fysiske omgivelser og kunsten i det offentlige rum. Sagerne som rådet behandler kan eksempelvis omhandle ændringer i vores byrum; nye byområder, nedrivning af eksisterende bygninger, kunstnerisk udsmykning på offentlige pladser og i landets kirker, eller de kan dreje sig om de kunstneriske emner, der berøres i lokalplaner, i planloven og andre fælles regler.

Udover at tale kunstens sag i samfundet, uddeler Akademiraadet medaljer til landets førende billedkunstnere og arkitekter, udpeger repræsentanter til mange bestyrelser, råd, udvalg mm. rundt omkring i landets kulturinstitutioner og kommuner. En gang om året uddeler et udvalg under Akademiraadet legater.

Der afholdes møder i Akademiraadet ca. en gang om måneden i perioden september-maj.

Akademiraadet har desuden et forretningsudvalg, der består af 4 medlemmer: rådsleder, vicerådsleder, leder af arkitekturfaggruppen og leder af billedkunstfaggruppen.

Forretningsudvalget godkender rådets budgetter. Medlemmerne er desuden bestyrelse for en række legater og valgbestyrelser i forbindelse med Kunstnersamfundets valg hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen.


Medlemmerne

Akademiraadet er det ledende organ i Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster og består af 12 medlemmer – 6 billedkunstnere og 6 arkitekter – der er demokratisk valgt af Akademiets medlemmer for 2 år ad gangen. Rådets leder tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er, som præsident for Akademiet, overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger.

Akademiraadets opgaver er beskrevet i sit fulde omfang i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999.


Mødeplan for mødeåret 2023

 • Onsdag den 25. januar 2023
 • Onsdag den 22. februar 2023
 • Onsdag den 22. marts 2023
 • Onsdag d. 26. april 2023
 • Onsdag d. 24. maj 2023
 • Torsdag d. 25. maj 2023 – strategiseminar
 • Onsdag d. 6. september 2023
 • Onsdag d. 11. oktober 2023
 • Onsdag d. 8. november 2023
 • Onsdag d. 6. december 2023