Akademiraadet

Akademiraadet er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur, og står til rådighed for kommunerne og regionerne. Rådet er en økonomisk og politisk uafhængig statsinstitution under Kulturministeriet; et uvildigt fagligt organ, hvor alle rådets medlemmer er aktive udøvere af deres fag.

Det er Akademiraadets vision at gøre Danmark skønnere i ordets bredeste forstand. Det kunstfaglige felt er for Akademiraadet en måde at forstå verden på. En umistelig del af det fundament, som et demokratisk samfund bygger på. Akademiraadet er derfor særligt optaget af, hvordan billedkunsten og arkitekturen kan få en stærk og naturligt integreret rolle i samfundet, hvor begge kunstarter kan medvirke til at finde nye og bæredygtige løsninger på de store udfordringer, vi som samfund står over for i dag.

Rådet arbejder for

 • at højne det billedkunstneriske og arkitektoniske niveau i Danmark.
 • at synliggøre kunstens betydning og præge debatten om den kunstneriske udvikling i landet med fagligt funderede spørgsmål og anbefalinger.
 • at forbedre livskvaliteten for alle, der færdes i det offentlige rum. Det gør vi ved at stille principielle og faglige krav og forslag til billedkunstneriske og arkitektoniske forhold i samfundet.

Aktiviteter

Akademiraadet udtaler sig om forskellige spørgsmål, der vedrører kvaliteten i de fysiske omgivelser og kunsten i det offentlige rum. Sagerne som rådet behandler kan eksempelvis omhandle ændringer i vores byrum; nye byområder, nedrivning af eksisterende bygninger, kunstnerisk udsmykning på offentlige pladser og i landets kirker, eller de kan dreje sig om de kunstneriske emner, der berøres i lokalplaner, i planloven og andre fælles regler.

Udover at tale kunstens sag i samfundet, uddeler Akademiraadet medaljer til landets førende billedkunstnere og arkitekter, udpeger repræsentanter til mange bestyrelser, råd, udvalg mm. rundt omkring i landets kulturinstitutioner og kommuner. En gang om året uddeler et udvalg under Akademiraadet legater.

Der afholdes møder i Akademiraadet ca. en gang om måneden i perioden september-maj.

Akademiraadet har desuden et forretningsudvalg, der består af 4 medlemmer: rådsleder, vicerådsleder, leder af arkitekturfaggruppen og leder af billedkunstfaggruppen.

Forretningsudvalget godkender rådets budgetter. Medlemmerne er desuden bestyrelse for en række legater og valgbestyrelser i forbindelse med Kunstnersamfundets valg hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen.


Medlemmerne

Akademiraadet er det ledende organ i Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster og består af 12 medlemmer – 6 billedkunstnere og 6 arkitekter – der er demokratisk valgt af Akademiets medlemmer for 2 år ad gangen. Rådets leder tilrettelægger og leder rådets virksomhed og er, som præsident for Akademiet, overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger.

Akademiraadets opgaver er beskrevet i sit fulde omfang i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999.


Mødeplan for mødeåret 2024/2025

 • Onsdag d. 24. april 2024
 • Onsdag d. 29. maj 2024
 • Torsdag d. 30. maj 2024 – strategiseminar
 • Onsdag d. 11. september 2024
 • Onsdag d. 9. oktober 2024
 • Onsdag d. 6. november 2024
 • Onsdag d. 4. december 2024
 • Onsdag d. 22. januar 2025
 • Onsdag d. 19. februar 2025
 • Onsdag d. 19. marts 2025
 • Onsdag d. 23. april 2025
 • Onsdag d. 21. maj 2025
 • Torsdag d. 22. maj 2025 – strategiseminar
Tidligere rådsmedlemmer

Akademiraadet 1. april 2023 – 31. marts 2024

Arkitekter
Frank Maali
Frans Drewniak
Gitte Juul
Jan Søndergaard
Lars Juel Thiis (faggruppeleder)
Merete Ahnfeldt-Mollerup (rådsleder)
Suppleanter: Eva Jarl Hansen, Annemarie Lund, Trude Mardal

Billedkunstnere
Anders Bonnesen
Nanna Gro Henningsen (faggruppeleder)
Karin Lind
Melou Vanggaard
Peter Holst Henckel (vicerådsleder)
Søren Hüttel
Suppleanter: Jeanette Land Schou, Julie Sass


Akademiraadet 1. april 2022 – 31. marts 2023

Arkitekter
Jacob Kamp
Merete Ahnfeldt-Mollerup (rådsleder)
Rikke Juul Gram (faggruppeleder)
Frank Maali
Jan Søndergaard
Lars Juel Thiis
Suppleanter: Anna Maria Indrio, Eva Jarl Hansen, Gitte Juul

Billedkunstnere
Anders Bonnesen
Tina Maria Nielsen
Jeanette Land Schou (faggruppeleder)
Christian Schmidt-Rasmussen
Nanna Gro Henningsen
Peter Holst Henckel (vicerådsleder)
Suppleanter: Bjarne Werner Sørensen, Søren Hüttel, Karin Lind


Akademiraadet 1. april 2021 – 31. marts 2022

Arkitekter
Anna Maria Indrio (faggruppeleder)
Erik Brandt Dam
Eva Jarl Hansen
Jacob Kamp
Merete Ahnfeldt-Mollerup (rådsleder)
Rikke Juul Gram
Suppleanter: Christian Tranberg, Jan Søndergaard, Lars Juel Thiis

Billedkunstnere
Kasper Bonnén
Nanna Gro Henningsen
Peter Holst Henckel (vicerådsleder)
Anders Bonnesen
Tina Maria Nielsen
Jeanette Land Schou (faggruppeleder)
Suppleanter: Anja Franke, Bjarne Werner Sørensen, Søren Hüttel


Akademiraadet 1. april 2019 – 31. marts 2021
(Valgt til 2020 eller 2021 – forlænget med 1 år pga. Corona-krisen)

Arkitekter
Merete Ahnfeldt-Mollerup (vicerådsleder)
Jan Ammundsen
Jacob Kamp
Erik Brandt Dam
Eva Jarl Hansen
Anna Maria Indrio
Suppleanter: Johan Adam Linneballe, Frans Drewniak

Billedkunstnere
Anders Bonnesen
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning
Milena Bonifacini (rådsleder)
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel
Suppleanter: Jeanette Land Schou, Anja Franke


Akademiraadet 1. april 2018 – 31. marts 2019

Arkitekter
Jan Christiansen
Erik Brandt Dam
Anna Maria Indrio
Merete Ahnfeldt-Mollerup (vicerådsleder)
Jan Ammundsen
Jens Bertelsen
Suppleanter: Frans Drewniak, Johan Adam Linneballe, Jacob Kamp

Billedkunstnere
Milena Bonifacini (rådsleder)
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel
Simone Aaberg Kærn                  
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning      
Suppleanter: Anders Bonnesen, Christian Schmidt-Rasmussen, Jeanette Land Schou


Akademiraadet 1. april 2017 – 31. marts 2018

Arkitekter
Jens Bertelsen                                 
Rikke Juul Gram (viceleder)                 
Lone Wiggers                                   
Jan Christiansen (faggruppeleder)
Erik Brandt Dam                             
Anna Maria Indrio
Suppleanter: Tage Lyneborg, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Johan Adam Linneballe

Billedkunstnere
Simone Aaberg Kærn                 
Tina Maria Nielsen                        
Heine Skjerning (faggruppeleder)                                                                                   
Milena Bonifacini (rådsleder)                                                                           
Kaspar Bonnén                               
Peter Holst Henckel
Suppleanter: Malene Bach, Anders Bonnesen, Christian Schmidt-Rasmussen


Akademiraadet 1. april 2016 – 31. marts 2017

Arkitekter

Merete Ahnfeldt-Mollerup
Louis Becker
Jan Christiansen
Johnny Svendborg
Andersen (rådsleder)
Jens Bertelsen
Rikke Juul Gram
Suppleanter: Tage Lyneborg, Erik Brandt Dam, Johan Adam Linneballe

Billedkunstnere
Milena Bonifacini (vicerådsleder)
Ruth Campau
Marianne Jørgensen
Yvette Brackman
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning
Suppleanter: Malene Bach, Gunnar Bay, Mette Ussing
 
 
Akademiraadet 1. april 2015 – 31. marts 2016

Arkitekter

Johnny Svendborg Andersen (rådsleder)
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Louis Becker
Jan Christiansen
David Zahle
Rikke Juul Gram
Suppleanter: Anders Abraham, Erik Brandt Dam, Johan Adam Linneballe

Billedkunstnere
Milena Bonifacini (vicerådsleder)
Ruth Campau
Marianne Jørgensen
Yvette Brackman
Astrid Kruse Jensen
Heine Skjerning
Suppleanter: Susan Hinnum, Gunnar Bay, Mette Ussing

 
Akademiraadet 1. april 2014 – 31. marts 2015

Arkitekter

Louis Becker
Tanja Marie Jordan
Johan Adam Linneballe
Johnny Svendborg Andersen (rådsleder)     
Rikke Juul Gram                                           
David Zahle
Suppleanter: Anders Abraham, Pulsk Ravn

Billedkunstnere
Milena Bonifacini (vicerådsleder)
Ruth Campau
Sophia Kalkau  
Yvette Brackman
Astrid Kruse Jensen                                   
Heine Skjerning
Suppleanter: Susan Hinnum, Gunnar Bay, Jens Bohr
 
 
Akademiraadet 1. april 2013 – 31. marts 2014

Arkitekter
Anders Abraham                       
Merete Ahnfeldt-Mollerup   
Johnny Svendborg Andersen (rådsleder)
Louis Becker (faggruppeleder)
Tanja Marie Jordan
Johan Adam Linneballe
Suppleanter: Carsten Hoff, Pulsk Ravn, Poul Ingemann

Billedkunstnere
Milena Bonifacini (vicerådsleder)
Anja Franke
Leif Kath                                                         
Heine Skjerning (faggruppeleder)
Ruth Campau
Sophia Kalkau  
Suppleanter: Malene Landgreen, Gunnar Bay, Jens Bohr

 
Akademiraadet 1. april 2012 – 31. marts 2013

Arkitekter
Louis Becker
Poul Ingemann (faggruppeleder)
Torben Schønherr
Anders Abraham                                         
Merete Ahnfeldt-Mollerup                     
Johnny Svendborg (vicerådsleder)
Suppleanter: Sven Felding, Johan Adam Linneballe, Carsten Hoff

Billedkunstnere
Mette Gitz-Johansen (rådsleder)          
Milena Bonifacini  (faggruppeleder)
Sophia Kalkau  
Anja Franke 
Leif Kath                                                         
Heine Skjerning
Suppleanter: Gunnar Bay, Ruth Campau, Malene Landgreen

 
Akademiraadet 1. april 2011 – 31. marts 2012

Arkitekter
Anders Abraham                                         
Carsten Hoff (vicerådsleder)
Johnny Svendborg
Louis Becker
Poul Ingemann (faggruppeleder)
Torben Schønherr
Suppleanter: Sven Felding, Merete Ahnfeldt-Mollerup

Billedkunstnere
Anja Franke 
Sophia Kalkau  
Leif Kath                                                         
Toni Larsen
Mette Gitz-Johansen (rådsleder)
Milena Bonifacini  (faggruppeleder)
Suppleanter: Gunnar Bay, Heine Skjerning
 
 
Akademiraadet 1. april 2010 – 31. marts 2011

Arkitekter

Jeppe Aagaard Andersen
Hans Peter Hagens
Gregers Algreen-Ussing         
Carsten Hoff  (vicerådsleder)
Suppleanter: Torben Schönherr, Sven Felding
 
Billedhuggere
Lene Desmentik 
Jette Gejl Kristensen
Anja Franke  (faggruppeleder)
Sophia Kalkau  
Suppleanter: Bjørn Poulsen, Kirsten Dufour
 
Malere
Mette Gitz-Johansen (rådsleder)
Lars Ravn  (faggruppeleder)
Leif Kath          
Toni Larsen
Suppleanter: Henrik Flagsted, Jens Bohr
 
 
Akademiraadet 1. april 2009 – 31. marts 2010
 
Arkitekter
Gregers Algreen-Ussing         
Carsten Hoff         
Stig L. Andersson   (faggruppeleder)
Kristine Jensen (rådsleder)
Suppleanter: Bente Lange, Jeppe Aagaard Andersen
 
Billedhuggere
Lene Desmentik 
Anja Franke 
Sophia Kalkau  
Øjvind Nygård
Suppleanter: Jette Gejl Kristensen, Ingvar Cronhammar
 
Malere
Malene Landgreen
Niels Reumert
Mette Gitz-Joahnsen (faggruppeleder og vicerådsleder)
Lars Ravn
Suppleanter: Henrik Flagsted, Leif Kath
 
 
Akademiraadet 1. april 2008 – 31. marts 2009
 
Arkitekter
Stig L. Andersson   (faggruppeleder)
Kristine Jensen (rådsleder)
Gregers Algreen-Ussing         
Carsten Hoff         
Suppleanter: Bente Lange, Jeppe Aagaard Andersen
 
Billedhuggere
Ingvar Cronhammar
Jytte Høy   (faggruppeleder)
Anja Franke
Sophia Kalkau  
Suppleanter: Jette Gejl Kristensen, Marianne Hesselbjerg
 
Malere
Per Arnoldi
Niels Reumert
Mette Gitz-Joahnsen (faggruppeleder og vicerådsleder)
Lars Ravn
Suppleanter: Henrik Flagsted, Malene Landgreen
 
 
Akademiraadet 1. april 2007 – 31. marts 2008
 
Arkitekter
Mikkel Beedholm
Carsten Hoff
Stig L. Andersson (faggruppeleder)
Kristine Jensen (rådsleder)         
Suppleanter: Niels Vium, Jeppe Aagaard Andersen
 
Billedhuggere
Bjørn Nørgaard
Jesper Rasmussen (faggruppeleder)
Ingvar Cronhammar
Jytte Høy
Suppleanter: Torben Ebbesen, Marianne Hesselbjerg
 
Malere
Malene Landgreen
Niels Reumert
Mette Gitz-Johansen (faggruppeleder og vicerådsleder)
Lars Ravn
Suppleanter: Henrik Flagsted, Berta Moltke