Lars Juel Thiis

Arkitekt

Arkitekt, maa., Cubo arkitekter, adj. professor Aalborg Universitet, ekstern lektor Arkitektskolen Aarhus

Lars Juel Thiis stiftede Cubo i 1992 og har bl.a. tegnet på Aarhus Universitet, Oslo universitet og Syddansk Universitet i Odense, Campus Bornholm, Engholm og Nærum kirker.

Interessen for kulturarvens bæredygtighedspotentiale afspejler sig særligt i en række transformationsprojekter som Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole og Rytmisk Musikkonservatorium i København, Kulturhuset Nordkraft i Aalborg og Fængslet i Horsens, ligesom diverse udvalgs- og formandsposter illustrerer en insisteren på at udbrede viden om arkitekturens nødvendighed i hele landet.

Ekspertise og arbejdsområder

Transformation af eksisterende bygninger til nye formål
Bygningskulturarvens bevaring og fornyelse
Bygningsintegreret billedkunst


Andre aktiviteter

Medlem af Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, 2022-
Medlem af bestyrelsen for Aarhus Kunstakademi, 2014-
Medlem af bestyrelsen for Kunstbygningen i Vrå, 2022- & Vråudstillingen, 2007-
Formand for Censorkorpset for de Kunstneriske Uddannelser, 2010-
Medlem af Kanonudvalget for Arkitektur, 2004-2006
Formand for Statens Kunstfond 2011-2013
Formand for Det Særlige Bygningssyn 2016-2019
Leder af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg, 2014-2020
Medlem af Akademirådets Jury, 2011-19