Kontakt

E-mail: info@akademiraadet.dk

Tlf. + 45 33 74 49 10 – hverdage kl. 10-15

Akademiraadets leder Peter Holst Henckel kan kontaktes via sekretariatet.

Sekretariatet

Birgitte Jahn
Sekretariatschef
birjah@akademiraadet.dk
Tlf. +45 20 15 61 62

Camilla Cadell
Kunstfaglig medarbejder
camcad@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 13

Julie Salling Lind
Kommunikationsmedarbejder
julsal@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 12

Martha Anneli Friis
Regnskabs- og administrationsmedarbejder
marfri@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 10


Adresse

Akademiraadet
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K

The Royal Academy of Fine Arts, The Academy Council
Kongens Nytorv 1, 2nd floor on the left
1050 Copenhagen, Denmark

EAN-nummer: 5798000791787
CVR nr. 11887252

Du kan sende sikker mail til Akademiraadet på lonlister@akademiraadet.dk