Gitte Juul

Arkitekt

Arkitekt MAA, Ph.d.
Cand.arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole, 1995.

Studielektor på Det Kongelige Akademi, Arkitektur. 

Virker på tværs af arkitektur og kunstneriske processer i langvarige og forskelligartede samarbejder, der undersøger indbyrdes relationer mellem det aktivistiske, lokale, kommunale og administrative, som forbinder sig til steder, mennesker, dyr, planter, sprog, politik og økonomi, og vokser frem gennem tegnet, skrevet og bygget form med henblik på at skabe stærke sammenhænge mellem det planlagte rum og det levede liv.

Denne tilgang til arkitektfaget afspejler sig eksempelvis i projekterne SOUP – sol over Urbanplanen, 2007-2008, Tingstedet i Taastrupgaard, 2021-, og i den praksisbaserede ph.d.-afhandling Building Relational Spaces, 2021.

Ekspertise og arbejdsområder

Situeret planlægning
Samskabelse i det fælles rum
Regenerativ tænkning og praksis 
Undervisning, formidling og rådgivning


Andre aktiviteter

Ansvarlig for Blok 1: Bosætning under den tværgående undervisning på Det kongelige Akademi, Arkitektur
Kunstnerisk leder af Kontoret for Kunst i Byen – en udfordring af brugen af forstadens fælles rum, Ballerup Kommune, 2011 -2015 
Medlem af Akademirådets Jury, 2014-2017
Medlem af Ballerup Kunstråd, 2010-2013