Akademiraadets udpegninger

Akademiraadet udpeger og indstiller fagkyndige personer til diverse repræsentantskaber, bestyrelser, råd, udvalg mv.


Udpegningerne og indstillingerne sker ud fra et ønske om at placere de bedst egnede og mest kvalificerede personer på posterne.

De udpegede medlemmer er ikke bundet som repræsentanter for Akademiet, men udøver deres virke ud fra personlige skøn og vurderinger.


2023

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2022

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2021

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2020

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2019

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2018

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2017

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2016

Offentlige og private institutioners bestyrelser etc.

Legatbestyrelser


2015

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect.

Legatbestyrelser


2014

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect.

Legatbestyrelser


2013

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect.

Legatbestyrelser


2012

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect.

Legatbestyrelser


2011

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect.

Legatbestyrelser


2010

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect.

Legatbestyrelser


2009

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect.

Legatbestyrelser


2008

Offentlige og private institutioners bestyrelser ect. 

Legatbestyrelser


Censorer 2014-2017

Censorer 2009-2013