Frans Drewniak

Arkitekt

Arkitekt MAA.
Cand. arch. fra Arkitektskolen Aarhus, Afdeling X 1991.

Lektor med undervisning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på Det Kongelige Akademi.

Igennem egne værker, udstillinger, artikler og bøger indgår Frans Drewniak en kritisk diskussion om arkitektur og dets kunstneriske dimension i et miljø- og ressourceperspektiv.

Som stifter og leder af kandidatprogrammet Bosætning, økologi & tektonik 2014-2018 og nu underviser på bachelorprogrammet Arkitekturens anatomi og fabrikation, har han bidraget til at fostre en ny generation af unge arkitekter, der arbejder 1:1, med det skønne i de miljømæssige udfordringer.

Ekspertise og arbejdsområder

Arkitektur i et miljø- og ressourceperspektiv
Kunstnerisk udstillingsvirksomhed


Andre aktiviteter

Præmieret i arkitekt og designkonkurrencer i Danmark og Spanien, 2020, 2016, 2009, 2000, 1998, 1996
Beskikket ekstern censor i det fælles nationale censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet 2022-2026 & 2018-2022
Fagdommer for Akademisk Arkitektforening mfl. 2018, 2017, 2015, 2011, 2009, 2005, 1996
Gæsteredaktør Arkitekten 2019, 2013