Anders Bonnesen

Billedkunstner

Uddannet billedkunstner fra hhv. Det Jyske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedhuggerskole, hvorfra han dimitterede i 2005.

Han har mange udstillinger og en række større udsmykninger bag sig og har desuden undervist på kunsthøjskoler, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedhuggerskole og Grundskole m.m.

Hans værker er at finde på flere danske museer og i andre offentlige samlinger.

Ekspertise og arbejdsområder

Konceptuel praksis
Sprog


Andre aktiviteter

Med til at stifte og drive det kunstnerdrevne udstillingssted Skulpturi, 2007-2012
Akademiraadets Jury, 2014-2016
Bestyrelsen for Astrid Noacks Legatfond, 2014-nu
Bestyrelsen for VAK Kunstværksteder, 2014-nu