Nanna Gro Henningsen

Billedkunstner – faggruppeleder

Uddannet billedkunstner, BA. i kunsthistorie og Cand. mag. i moderne kultur.

Arbejder primært med installation og video. Tidligere ekstern lektor i kunstteori på Det Jyske Kunstakademi og Arkitektskolen Århus.

Tilknyttet Kunsthøjskolen i Holbæk som gæstelærer i kunsthistorie og tværmedial rumlig praksis og Kunstforeningen Gl. Strand som guide.

Arbejder freelance som kurator, moderator, foredragsholder og kunstkonsulent.

Ekspertise og arbejdsområder

Kunstnerisk praksis; researchbaseret arbejde med videomontage og installation.
Kunstteori; relationel æstetik, feminisme, postkolonialisme, posthumanisme og klimakrise.
Fagpolitik; kunstinstitutionernes historie, kunststøtte og strukturel kulturanalyse.
Kunstnerdrevne projekter; koncept, organisation, fundraising og kuratering.


Andre aktiviteter

Del af gruppen Kunstnere Ser Grønt
Del af det kunstnerdrevne projekt Syndicate of Creatures
Medkurator ved Institut for Organisk Kunst og performanceprojektet Pythias Stemmer
Medlem af advisory board for Juxtapose Art Fair
Medlem af Udpegningsudvalget for Kunsthal Århus