Akademiraadets publikationer

Akademiraadet udgiver løbende publikationer af forskellig art.


Akademiets beretninger

Akademiets beretninger beskriver Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters virksomhed over perioder på 3 år. I den enkelte beretning gennemgås aktiviteter og gennemførte projekter i den 3-årige periode beretningen omhandler.