Akademiet

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der også står til rådighed for rådgivning af kommunale myndigheder mv., samt af Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, der optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet.

Aktiviteter

Akademiets præsident (rådets leder) indkalder Akademiet til mindst 1 årligt møde. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og offentlige institutioner samt udtale sig over for offentligheden.

Medlemmerne

Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på to sektioner (arkitektur og billedkunst) på henholdsvis 30 arkitekter og 30 billedkunstnere, som hvert 3. år vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med forskudte valgperioder. Medlemmerne kan genvælges én gang i fortsættelse af én valgperiode, 12 år i alt. Efter 3 års pause kan et tidligere medlem igen vælges. Akademiet består desuden af et antal æresmedlemmer og rådsvalgte medlemmer.

Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer til Akademiraadet.


Mødeplan for mødeåret 2024

  • Torsdag den 7. marts 2024

Arkitekter i Akademiet

Anna Maria Indrio
Annemarie Lund
Camilla Hedegaard Møller
Carsten Hoff
David Bülow-Jacobsen
Erik Brandt Dam
Eva Jarl Hansen
Frank Maali
Frans Drewniak
Gitte Juul
Hans Peter Hagens
Jacob Kamp
Jan Søndergaard
Jan Ammundsen
Jens Bertelsen
Jens Thomas Arnfred
Johan Adam Linneballe
Johnny Svendborg Andersen
Kasia Gasparski
Lars Juel Thiis

Billedkunstnere i Akademiet

Anders Bonnesen
Anja Franke
Bjarne Werner Sørensen
Christian Schmidt-Rasmussen
Erik Hagens
Heine Skjerning
Jane Balsgaard
Jeanette Land Schou
Jes Brinch
Julie Sass
Karin Lind
Kaspar Bonnén
Kirsten Dufour
Lisbeth Hermansen
Malene Landgreen
Marianne Jørgensen
Marianne Hesselbjerg
Melou Vanggaard
Mette Ussing
Milena Bonifacini

Rådsvalgte medlemmer af Akademiet indtil 31. marts 2024

Arkitekt Kent Martinussen
Direktør Frederik Preisler
Museumsdirektør Gitte Ørskou

Rådsvalgte medlemmer af Akademiet indtil 31. marts 2027

Advokat Ole Damsbo
Rektor Lene Dammand Lund
Billedkunstner Lars Bent Petersen
Kunsthistoriker Bente Scavenius

Danske æresmedlemmer af Akademiet

Kunsthistorikeren Else Marie Bukdahl
Billedhugger Hein Heinsen
Arkitekt Karen Zahle