Akademiets medaljer

Akademiraadet uddeler seks hædersmedaljer én gang om året til billedkunstnere, arkitekter og formidlere af billedkunst og arkitektur, der har udmærket sig på deres fags vegne og bidrager til at udvikle dansk billedkunst og arkitektur. 

Medaljeoverrækkelsen forestås af Hendes Majestæt Dronningen ved Akademiraadets traditionsrige stiftelsesfest, der hvert forår i marts eller april fejrer Akademiets grundlæggelse i 1754. Her præsenteres de billedkunstnere, arkitekter og formidlere, der hædres, med en kort faglig motivering, som begrunder tildelingen. Til stiftelsesfesten indbydes, udover medaljemodtagerne og Akademiet, personer, der har betydning for dansk billedkunst og arkitektur.

Medaljerne tildeles på baggrund af faglige drøftelser i Akademiraadet. Rådets medlemmer indstiller en række kandidater, hvorefter de over flere møder vurderer, hvem medaljerne skal tildeles. Medaljerne tildeles af det samlede råd, og i praksis betyder det, at en kandidat skal have stemmer fra begge faggrupper for at modtage en medalje.

De seks medaljer kan uddeles til flere modtagere samme år, ligesom der kan være år, hvor en medalje ikke uddeles. Læs mere om de enkelte medaljemodtagere herunder.

Thorvaldsen Medaillen

Med Thorvaldsen Medaillen kan Akademiet for hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den frie kunst. Akademiet lod i 1838 Thorvaldsen Medaillen præge i sølv i anledning af hjemsendelsen af mesterens arbejder fra Rom. Thorvaldsen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en billedkunstner.

Medaljemodtagere

2024
Billedkunstner Ann Lislegaard (motivering)
Billedkunstner Peter Land (motivering)

2023
Billedkunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen (motivering)
Billedkunstner Jørgen Michaelsen (motivering)

2022
Billedkunstner Malene Landgreen (motivering)
Billedkunstner Ursula Reuter Christiansen (motivering)

2020
Billedkunstner Poul Pedersen (motivering)

2019
Billedkunstner Eric Andersen (motivering)

2018
Billedkunstner Lone Høyer Hansen (motivering)

2017
Billedkunstner Finn Reinbothe (motivering)

2016
Billedkunstner Jesper Christiansen (motivering)
Billedkunstner Jytte Høy (motivering)
Billedkunstner Erik A. Frandsen (motivering)

2015
Fotograf Per Bak Jensen (motivering)
Billedkunstner Viera Collaro (motivering)

2014
Billedkunstner Martin Erik Andersen (motivering)

2013
Billedkunstner Kirsten Dehlholm (motivering)
Billedkunstner Olafur Eliasson (motivering)

2012
Fotograf Kirsten Klein (motivering)

2011
Billedkunstner Eva Koch (motivering)
Billedkunstner Freddie A. Lerche (motivering)

2010
Billedkunstner Elisabeth Toubro (motivering)
Billedhugger Morten Stræde (motivering)

2009
Billedkunstner Christian Lemmerz (motivering)

2008
Billedkunstner Erik Hagens (motivering)

2006
Maler Jørgen Rømer (motivering)

2005
Billedhugger Kirsten Justesen (motivering)
Billedkunstner Jytte Rex (motivering)

2004
Maler Troels Wörsel (motivering)

2003
Billedhugger Ingvar Cronhammar (motivering)

2002
Billedhugger Kirsten Ortwed (motivering)

2001
Billedkunstner Ole Sporring (motivering)

2000
Billedhugger Thomas Bang (motivering)
Billedkunstner Kirsten Lockenwitz (motivering)
Maler Ingálvur av Reyni (motivering)

1999
Billedhugger Torben Ebbesen (motivering)
Maler Jørgen Boberg (motivering)

1998
Maler Stig Brøgger 

1997
Maler John Olsen 
Maler Richard Winther 

1996
Billedkunstner Bjørn Nørgaard 

1995
Maler Sven Havsteen-Mikkelsen 

1994
Billedhugger Mogens Møller 

1992
Billedhugger Egon Fischer 
Billedhugger Hein Heinsen 

1991
Maler Ib Geertsen 

1990
Maler Christian Daugaard 

1989
Maler Jørn Larsen 

1988
Maler Albert Mertz 

1987
Maler Per Kirkeby 

1986
Maler Frede Christoffersen 
Maler Else Fischer-Hansen 
Maler Rasmus Nellemann 

1985
Billedhugger Ib Braase 

1984
Maler Mogens Andersen 
Maler Jane Muus 
Maler Arne Haugen Sørensen 

1983
Maler Kasper Heiberg 

1982
Maler Paul Gadegaard 

1980
Maler Gunnar Aagaard Andersen 

1979
Maler Jørgen Haugen Sørensen 
Maler Dan Sterup-Hansen 

1978
Maler Ole Kielberg 
Maler Sven Dalsgaard 
Maler Ole Schwalbe 

1977
Billedhugger Bent Sørensen 
Maler Franciska Clausen 

1976
Maler Anna Klindt Sørensen 
Billedhugger Gottfred Eickhoff 

1975
Billedhugger Gunnar Westman 

1974
Maler Søren Georg Jensen 

1973
Billedhugger Willy Ørskov 
Maler Else Alfelt 
Maler Karl Bovin 

1972
Maler Søren Hjorth Nielsen 
Billedhugger Erik Thommesen 

1971
Maler Knud Agger 
Billedhugger Sonja Ferlov Mancoba 
Maler Peter Alsing Nielsen 

1970
Maler Wilhelm Freddie 

1969
Maler Paul Gadegaard 
Maler Ejler Bille 

1968
Maler Richard Mortensen 
Billedhugger Knud Nellemose 
Maler Povl Christensen 

1967
Maler Henry Heerup 
Maler Lauritz Hartz 
Billedhugger Robert Jacobsen 

1966
Maler Harald Leth 
Maler Svend Johansen 

1965
Maler Niels Lergaard 
Billedhugger J. Gudmundsen-Holmgreen 

1964
Maler Georg Jacobsen 

1963
Maler Palle Nielsen 
Maler Carl-Henning Pedersen 
Billedhugger Axel Poulsen 

1961
Maler Erik Hoppe 

1960
Billedhugger Henrik Starcke 

1957
Maler William Scharff 

1956
Maler Laura Brun-Pedersen 

1954
Billedhugger Astrid Noack 

1952
Maler Elof Risebye 
Arkitekt Ole Søndergaard 

1951
Maler Ebba Carstensen 

1950
Billedhugger Adam Fischer 
Billedhugger Jean Gauguin 

1948
Billedhugger Rasmus Harboe 
Maler Jais Nielsen 

1946
Maler Jens Søndergaard 
Maler Aksel P. Jensen 

1944
Maler Svend Hammershøj 
Maler Hans Knudsen 
Billedhugger Johs. C. Bjerg 
Billedhugger E. Utzon Frank 

1943
Maler Oluf Høst 

1942
Maler Olaf Rude 

1941
Maler Aksel Jørgensen 
Maler Johannes Larsen 

1940
Maler Sigurd Swane 
Billedhugger Mogens Bøggild 

1937
Billedhugger Gerhard Henning 
Maler Niels Skovgaard 

1936
Billedhugger N. Hansen-Jacobsen 

1934
Maler Johan Rohde 

1933
Maler Niels Larsen Stevns 

1932
Billedhugger Anne Marie Carl Nielsen 

1930
Billedhugger C.J. Bonnesen 

1927
Maler Fritz Syberg 

1925
Maler Karl Jensen 

C.F. Hansen Medaillen

Med C.F. Hansen Medaillen kan Akademiet hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den bundne kunst. Akademiet lod medaljen præge i sølv i anledningen af C.F. Hansens halvtredsårs embedsjubilæum i 1830. C.F. Hansen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en arkitekt.

Medaljemodtagere

2024
Landskabsarkitekt Marianne Levinsen (motivering)

2023
Landskabsarkitekt Kristine Jensen (motivering)

2020
Arkitekterne Signe og Christian Cold (motivering)
Arkitekt Dan Stubbergaard (motivering)

2018
Arkitekt Torben Schønherr (motivering)

2017
Arkitekt Bjarke Ingels (motivering)

2016
Keramiker Ursula Munch-Petersen (motivering)

2014
Arkitekt Stig Lennart Andersson (motivering)

2013
Arkitekt Jan Gehl (motivering)

2012
Arkitekt Jan Søndergaard (motivering)

2011
Arkitekt Ulrik Plesner (motivering)

2010
Arkitekt Erik Hansen (motivering)

2009
Arkitekt Kim Herforth Nielsen (motivering)

2008
Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen (motivering)

2006
Arkitekt Tyge Arnfred (motivering)
Arkitekt Lene Tranberg (motivering)

2004
Keramiker Gutte Eriksen (motivering)
Arkitekt Poul Ingemann (motivering)

2003
Arkitekt Jørn Palle Schmidt (motivering)

2002
Arkitekt Hanne Kjærholm (motivering)
Arkitekt Grethe Meyer (motivering)

2000
Arkitekt Niels Fagerholt (motivering)
Arkitekt Hans Munk Hansen (motivering)
Arkitekt Knud Munk (motivering)

1999
Arkitekt Gehrdt Bornebusch (motivering)

1998
Arkitekt Erik Møller 

1996
Arkitekt Sven-Ingvar Andersson 

1995
Arkitekt Erik Korshagen 

1993
Arkitekt Karen & Ebbe Clemmensen 
Arkitekt Knud Holscher 

1992
Keramiker Gertrud Vasegaard 
Arkitekt Inger & Johannes Exner 

1991
Arkitekt Otto Weitling 
Arkitekt Hans Dissing 

1989
Arkitekt Erik Christian Sørensen 
Arkitekt Vibeke Klint 

1988
Arkitekt Johan Richter 

1987
Arkitekt Knud Friis + Elmar Moltke Nielsen 

1986
Tegnestuen Vandkunsten  

1985
Arkitekt Henning Larsen 

1983
Arkitekt Jørgen Bo 

1982
Arkitekt Hans J. Wegner 

1980
Arkitekt Viggo Møller-Jensen 

1979
Arkitekt Vilhelm Wohlert 

1978
Arkitekt Lis Ahlmann 

1977
Arkitekt Steen Eiler Rasmussen 

1973
Arkitekt Peter Bredsdorff 

1972
Arkitekt Børge Mogensen 

1971
Arkitekt Mogens Lassen 

1967
Arkitekt Jørn Utzon 

1966
Arkitekt F.C. Lund 

1963
Arkitekt Mogens Koch 

1955
Arkitekt Arne Jacobsen 

1954
Arkitekt Kaare Klint 
Arkitekt Vilh. Lauritzen 

1950
Arkitekt Ejnar Dyggve 

1947
Arkitekt C.F. Møller 
Arkitekt Kay Fisker 

1945
Arkitekt G.N. Brandt 

1943
Arkitekt Ivar Bentsen 

1926
Billedkunstner Holger Jacobsen 

1923
Arkitekt P.V. Jensen Klint 

Eckersberg Medaillen

Med Eckersberg Medaillen kan Akademiet udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst. Akademiet lod medaljen præge i bronze i 1883 i anledningen af hundredeårsdagen for C.V. Eckersbergs fødsel.

Medaljemodtagere

2024
Billedkunstner Jessie Kleemann (motivering)
Billedkunstner Henrik Menné (motivering)
Arkitekterne Søren Johansen og Sebastian Skovsted (motivering)
Billedkunstner Kirsten Christensen (motivering)

2023
Billedkunstner Signe Guttormsen (motivering)
Arkitekt Michael Christensen (motivering)
Billedkunstner Lea Porsager (motivering)
Arkitekterne Jens Bertelsen og Hans Scheving (motivering)

2022
Billedkunstner Henrik Olesen (motivering)
Arkitekt Stig Mikkelsen (motivering)
Arkitekt Claus Pryds (motivering)
Billedkunstner Jacob Kirkegaard (motivering)
 
2020
Arkitekt Søren Rasmussen (motivering)
Arkitekt Mads Mandrup (motivering)
Billedkunstner René Schmidt (motivering)
Billedkunstner Camilla Berner (motivering)
 
2019
Billedkunstner Oda Knudsen (motivering)
Billedkunstner Christian Vind (motivering)
Arkitekt Bente Lange (motivering)
 
2018
Arkitekt Mette Lange (motivering)
Billedkunstner Ruth Campau (motivering)
Billedkunstner Mette Gitz-Johansen (motivering)
Billedkunstner Danh Vo (motivering)
 
2017
Arkitekt Terese Erngaard (motivering)
Billedkunstner Sergej Jensen (motivering)
Billedkunstnerne Birgit Johnsen og Hanne Nielsen (motivering)
Billedkunstner Anette Harboe Flensburg (motivering)
 
2016
Arkitekt Dan Stubbergaard (motivering)
Billedkunstner Peter Land (motivering)
Billedkunstner Joachim Koester (motivering)
 
2015
Arkitekt Carsten E. Holgaard (motivering)
Arkitekt Christina Sofia Capetillo (motivering)
Billedkunstner Henrik Plenge Jakobsen (motivering)
Billedkunstner Ann Lislegaard (motivering)
Billedkunstner Mette Winckelmann (motivering)
Cubo Arkitekter Lars Juel Thiis, Ib Valdemar Nielsen, Bo Lautrup, Peter Dalsgaard (motivering)
 
2014
Billedkunstner Finn Naur Petersen (motivering)
Arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda (motivering)
Billedkunstner Jesper Just (motivering)
Billedkunstner Kirstine Roepstorff (motivering)
Arkitekterne Pernille Schyum Poulsen og Jan Albrechtsen (motivering)
 
2013
Billedkunstner Bodil Nielsen (motivering)
Arkitekt Kristine Jensen (motivering)
Billedkunstner Frans Jacobi (motivering)
Billedkunstner Søren Martinsen (motivering)
 
2012
Billedkunstnerne Michael Elmgreen og Ingar Dragset (motivering)
Arkitekt Marianne Levinsen (motivering)
Billedkunstner Marianne Hesselbjerg (motivering)
Billedkunstner John Kørner (motivering)
 
2011
Arkitekt Poul Ove Jensen (motivering)
Arkitekt Louis Becker (motivering)
Billedkunstner Ursula Reuter Christiansen (motivering)
Billedkunstner Erik Varming (motivering)
 
2010
Arkitekt Anna Maria Indrio (motivering)
Arkitekt Thomas Carstens (motivering)
Arkitekterne Nils Holscher, Mikkel Nordberg og Claus Sivager (motivering)
Billedkunstner Peter Callesen (motivering)
Billedhugger Kirsten Dufour og billedhugger Finn Thybo Andersen (motivering)
 
2009
Arkitekt Kim Holst Jensen (motivering)
Billedkunstner Jesper Rasmussen (motivering)
Billedhugger Ole Broager (motivering)
Maler Inge Ellegaard (motivering)
Billedkunstner Leonard Forslund (motivering)
 
2008
Arkitekt Karen Exner (motivering)
Billedhugger Henrik B. Andersen (motivering)
Billedhugger Sophia Kalkau (motivering)
Billedkunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen (motivering)
Billedkunstner Kaspar Bonnén (motivering)
Arkitekterne Mads Bjørn Hansen og Mette Tony (motivering)
 
2007
Arkitekt Troels Troelsen (motivering)
Billedkunstner Jens Haaning (motivering)
Billedkunstner Kerstin Bergendal (motivering)
Maler Cai-Ulrich von Platen (motivering)
Maler Poul Pedersen (motivering)
Maler Per Marquard Otzen (motivering)
 
2006
Billedkunstner Jytte Høy (motivering)
Billedhugger Erland Knudssøn Madsen (motivering)
Billedhugger Jørgen Carlo Larsen (motivering)
Billedkunstner Peter Holst Henckel (motivering)
Billedkunstner Malene Landgreen (motivering)
Arkitekterne Signe og Christian Cold (motivering)
 
2005
Arkitekt Steen Høyer (motivering)
Arkitekterne Bjarke Ingels og Julien de Smedt (motivering)
Billedhugger Jørgen Michaelsen (motivering)
Billedkunstner Ellen Hyllemose (motivering)
Maler Vibeke Mencke Nielsen (motivering)
Billedkunstner Tal R (motivering)
Fotograf Per Bak Jensen (motivering)
Billedkunstner Henning Christiansen (motivering)
 
2004
Arkitekt Jeppe Aagaard Andersen (motivering)
Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen (motivering)
Billedkunstner Martin Erik Andersen (motivering)
Billedkunstner Olafur Eliasson (motivering)
Billedhugger Søren Jensen (motivering)
Maler Claus Carstensen (motivering)
Billedkunstner Leif Kath (motivering)
 
2003
Maler Peter Bonde (motivering)
Billedkunstner Mogens Gissel (motivering)
Arkitekterne Nille Juul-Sørensen og Erik Sørensen (motivering)
Arkitekt Torben Schønherr (motivering)
Billedkunstner Eva Koch (motivering)
 
2002
Billedkunstner Viera Collaro (motivering)
Billedkunstner Nils Erik Gjerdevik (motivering)
Arkitekt Stig Lennart Andersson (motivering)
Arkitekt Søren Robert Lund (motivering)
Billedhugger Øivind Nygård (motivering)
Billedkunstner Finn Reinbothe (motivering)
 
2001
Billedkunstner Jes Fomsgaard (motivering)
Maler Michael Kvium (motivering)
Arkitekt Ole Helweg (motivering)
Arkitekt Knud Fladeland Nielsen (motivering)
Arkitekt Kim Utzon (motivering)
Billedkunstner Lone Høyer Hansen (motivering)
Billedhugger Anita Jørgensen (motivering)
 
2000
Maler Per Arnoldi (motivering)
Billedkunstner Mogens Otto Nielsen (motivering)
Maler Nina Sten-Knudsen (motivering)
Arkitekt Georg Rotne (motivering)
Billedhugger Morten Stræde (motivering)
 
1999
Billedkunstner Jesper Christiansen (motivering)
Maler Peter Lautrop (motivering)
Arkitekt Mogens Breyen (motivering)
Arkitekterne Nielsen, Nielsen & Nielsen (motivering)
Arkitekterne Schmidt, Hammer og Lassen (motivering)
Billedhugger Ane Mette Ruge (motivering)
Billedkunstner Elisabeth Toubro (motivering)
 
1998
Maler Henrik Have
Billedkunstner Frithioff Johansen
Billedkunstner Jytte Rex
Arkitekt Theo Bjerg
Arkitekt Niels Vium
Billedkunstner Christian Lemmerz
 
1997
Billedkunstner Erik Hagens
Billedkunstner Karin Birgitte Lund
Arkitekt Jens Fredslund
Arkitekt Poul Ingemann
Billedkunstner Eric Andersen
Billedhugger Margrete Sørensen
 
1996
Billedkunstner Erik A. Frandsen
Billedkunstner Sys Hindsbo
Maler Bent Karl Jacobsen
Maler Aksel Jensen
Billedkunstner Kehnet Nielsen
Maler Lene Adler Petersen
Arkitekt Mads Møller
Arkitekt Jan Søndergaard
Billedhugger Kirsten Justesen
Billedhugger Thorbjørn Lausten
 
1995
Maler Merete Barker
Billedkunstner Troels Wörsel
Filminstruktør Jørgen Roos
Arkitekt Mogens Boertmann
Arkitekt Nils Fagerholt
Arkitekterne Johan Fogh og Per Følner
Billedhugger Kirsten Ortwed
 
1994
Maler Peter Brandes
Maler Otto Lawaetz
Maler Inge Lise Westman
Arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg
Billedkunstner Kirsten Dehlholm
 
1993
Arkitekt Svend Kirk Axelsson
Billedhugger Ingvar Cronhammar
 
1992
Maler Kai Lindemann
Arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen
Billedhugger Per Neble
 
1991
Maler Jens Birkemose
Maler Stig Brøgger
Arkitekt Claus Bjarrum
Arkitekt Jørgen Hauxner
Billedhugger Torben Ebbesen
 
1990
Maler Jørgen Boberg
Maler Helle Thorborg
Arkitekt Tage Lyneborg
Billedhugger Thomas Bang
 
1989
Billedkunstner Freddie A. Lerche
Maler Gudrun Poulsen
Billedkunstner Ole Heerup
Maler Eiler Kragh
Arkitekt Carsten Hoff
Arkitekt Susanne Ussing
Billedhugger Peter Bonnén
 
1988
Maler Leif Lage
Maler Finn Mickelborg
Arkitekt Erik Krogh
Arkitekt Hans Munk Hansen
Billedkunstner Hanne Varming
Billedhugger Mogens Møller
 
1987
Billedkunstner Nanna Hertoft
Maler Frank Rubin
Arkitekt Sven-Ingvar Andersson
Arkitekt Ulrik Plesner
 
1986
Maler Jørgen Rømer
Maler Arne Johannessen
Billedkunstner Kirsten Lockenwitz
Maler Ingálvur av Reyni
Arkitekt Carsten Juel-Christiansen
Billedhugger Hein Heinsen
 
1985
Maler Seppo Mattinen
Maler Elsa Nielsen
Maler John Olsen
Maler Agnete Therkildsen
Arkitekt Hanne Kjærholm
Arkitekt I.P. Junggreen Have
 
1984
Maler Mogens Jørgensen
Maler Tonning Rasmussen
Maler Hans Chr. Rylander
Maler Kurt Trampedach
Arkitekt Finn Monies
Billedhugger Ole Christensen
 
1983
Maler Knud Hansen
Maler Søren Kjærsgaard
Maler Mogens Lohmann
Billedkunstner Ole Sporring
Arkitekt Inger & Johannes Exner
Arkitekt Jørgen Vesterholt
Billedhugger Alev Siesbye
 
1982
Maler Sven Hauptmann
Maler Anders Kirkegaard
Maler Franka Rasmussen
Maler Anna Maria Lütken
Arkitekt Knud Preisler
Tegnestuen Vandkunsten
Arkitekt Claus Bonderup
Billedhugger Gudrun Steenberg
 
1981
Maler Vera Myhre
Maler Karin Nathorst Westfelt
Arkitekt Knud Munk
 
1980
Maler Emil Gregersen
Arkitekt Erik Korshagen
Billedhugger Niels Guttormsen
Billedhugger Børge Jørgensen
Billedkunstner Bjørn Nørgaard
 
1979
Maler Henning Damgård-Sørensen
Maler Else Fischer-Hansen
Maler Arne Ungermann
Billedhugger Eva Sørensen
 
1978
Maler Ib Geertsen
Maler Poul Gernes
Maler Jørn Larsen
Maler Tage Stentoft
Arkitekt Knud Peter Harboe
Arkitekt Hans Dissing og Otto Weitling
 
1977
Maler Gunnar Aagaard Andersen
Arkitekt Erik Hansen
 
1976
Maler Alfred Madsen
Maler Niels Macholm
Arkitekt Eivind Lorenzen
 
1975
Maler Arne Haugen Sørensen
Arkitekt Philip Arctander
Arkitekt Hans Henrik Engquist
Billedhugger Egon Fischer
 
1974
Maler Henrik Buch
Maler Rasmus Nellemann
Billedhugger Gert Nielsen
 
1973
Maler Helge Bertram
Arkitekt Gehrdt Bornebusch
Arkitekt Max Brüel
Arkitekt Sven Hansen
Arkitekt Jørgen Selchau
Billedhugger Erik Lynge
 
1972
Maler Knud Hvidberg
Maler Johannes Carstensen
Arkitekt Vibeke Klint
Væveren Anna Thommesen
Billedhugger Sigrid Lütken
Billedhugger Jens-Flemming Sørensen
 
1971
Maler Kasper Heiberg
Maler Richard Winther
Arkitekt Tyge Arnfred
 
1970
Maler Paul Gadegaard
Maler Erling Jørgensen
Arkitekt Knud Holscher
Keramiker Christian Poulsen
 
1969
Maler Kjeld Hansen
Arkitekt Ole Nørgård
Maler Jørgen Haugen Sørensen
Billedhugger Willy Ørskov
 
1968
Maler Agnete Bjerre
Arkitekt Rigmor Andersen
Arkitekt Annelise Bjørner
Billedhugger Ib Braase
 
1967
Maler Poul Ekelund
Maler Erling Frederiksen
Maler Agnete Varming
Arkitekt Knud Friis
Arkitekt Elmar Moltke Nielsen
Billedhugger Gunnar Westman
 
1966
Maler Poul Bjørklund
Arkitekt Arne Gravers
Arkitekt Johan Richter
Maler Søren Georg Jensen
 
1965
Maler Frede Christoffersen
Maler Reidar Magnus
Arkitekt Henning Larsen
Billedhugger Erik Thommesen
 
1964
Maler Albert Mertz
Maler Sig. Vasegaard
Arkitekt Lis Ahlmann
 
1963
Maler Anna Klindt Sørensen
Maler Jeppe Vontillius
Arkitekt Henning Jensen
Arkitekt Torben Valeur
Maler Gertrud Vasegaard
Billedhugger Agnete Madsen
 
1962
Maler Preben Hornung
Maler Svend Engelund
Arkitekt Bertel Udsen
 
1961
Maler Flemming Bergsøe
Maler Jørgen Andersen Nærum
Arkitekt Willy Hansen
Arkitekt Karen & Ebbe Clemmensen
 
1960
Maler Ejler Bille
Maler Sven Havsteen-Mikkelsen
Arkitekt Poul Kjærgaard
Arkitekt Poul Kjærholm
Billedhugger Henry Luckow-Nielsen
 
1959
Maler Egill Jacobsen
Maler Ole Kielberg
Arkitekt Jørn Nielsen
Arkitekt Jørgen Bo
Billedhugger Bent Sørensen
 
1958
Maler Henry Heerup
Maler Harald Leth
Arkitekt Holger Jensen
Arkitekt Vilhelm Wohlert
 
1957
Maler Albert Gammelgaard
Maler Karl Bovin
Arkitekt Jørn Utzon
Arkitekt Erik Christian Sørensen
Billedhugger Helge Holmskov
 
1956
Maler Carl Østerbye
Arkitekt Erik Herløw
Arkitekt Hans J. Wegner
 
1955
Maler S. Danneskjold-Samsøe
Maler Chr. Daugaard
Arkitekt Eva & Nils Koppel
 
1954
Maler Mogens Zieler
Maler Kaj Ejstrup
Arkitekt Viggo Møller-Jensen
Billedhugger Hjalte Skovgaard
 
1953
Maler Kaj Mottlau
Maler Petri Gissel
Arkitekt Halldor Gunnløgsson
Arkitekt Ole Hagen
Billedhugger William Gersel
Billedhugger Jørgen Thoms
 
1952
Maler Helge Nielsen
Maler Dan Sterup-Hansen
Arkitekt P.E. Hoff
Arkitekt B. Windinge
 
1951
Maler Holger J. Jensen
Maler Hans Bendix
Arkitekt Hans Hansen
Arkitekt Helge Refn
Billedhugger Henning Seidelin
Billedhugger Grethe Bagge
 
1950
Maler Carl-Henning Pedersen
Maler Richard Mortensen
Arkitekt Børge Mogensen
 
1949
Maler Egon Mathiesen
Arkitekt Edvard Klindt-Larsen
Arkitekt Hans Georg Skovgaard
Billedhugger Agnete Jørgensen
Billedhugger August Keil
 
1948
Maler Lauritz Hartz
Maler Svend Johansen
Maler Mogens Andersen
Maler Knud Hansen
Arkitekt Stephensen
Billedhugger Tove Olafsson
 
1947
Maler Ville Jais Nielsen
Maler Bizzie Høyer
Maler Juliane Sveinsdottir
Arkitekt Finn Juhl
Billedhugger Ejgill Vedel Schmidt
 
1946
Maler Sophie Pedersen
Maler Paul Sørensen
Arkitekt F. Grut
Billedhugger J. Gudmundsen-Holmgreen
Billedhugger Ulf Rasmussen
 
1945
Maler Erik Hoppe
Arkitekt Ole Søndergaard
Arkitekt Arne Ludvigsen
Arkitekt C.Th. Sørensen
Arkitekt C.F. Møller
Arkitekt Tyge Holm
Billedhugger Inge Finsen
 
1944
Maler Carl Jensen
Maler Axel Skjelborg
Arkitekt Eske Kristensen
Billedhugger Gottfred Eickhoff
Billedhugger Knud Nellemose
 
1943
Maler Christine Swane
Maler Povl Schrøder
Arkitekt Viggo S. Jørgensen
Arkitekt Hans Chr. Hansen
Billedhugger Kaj Louis Jensen
Billedhugger Agnes Lunn
Billedhugger Aage Nielsen-Edwin
 
1942
Maler Niels Grønbech
Maler Elof Risebye
Billedhugger Anker Hoffmann
Billedhugger Hugo Liisberg
 
1941
Maler Victor Haagen Müller
Maler Otto Nielsen
Arkitekt Frits Schlegel
Arkitekt Vilh. Lauritzen
Billedhugger Gunnar Hansen
Billedhugger Aage Petersen
 
1940
Maler Søren Hjorth Nielsen
Arkitekt Erik Møller
Arkitekt Flemming Larsen
Billedhugger Astrid Noack
Billedhugger Henrik Starcke

Thorvald Bindesbøll Medaljen

Med Thorvald Bindesbøll Medaljen kan Akademiet udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik. Akademiet indstiftede medaljen i 1979 i
femoghalvfjerdsåret for trykningen af Thorvald Bindesbølls »Carlsberg Pilsner« etiket.

Medaljemodtagere

2023
Billedkunstnerne Randi Jørgensen og Katrine Malinovsky (motivering)
Arkitekt og designer Niels Gammelgaard (motivering)

2022
Arkitekt Bodil Kjær (motivering)
 
2019
Keramiker Anne Tophøj (motivering)
 
2018
Billedkunstner Thomas Poulsen FOS (motivering)
 
2017
Arkitekt Cecilie Bendixen (motivering)
Keramiker Karen Bennicke (motivering)
 
2016
Grafisk designer Åse Eg (motivering)
Designer Henrik Vibskov (motivering)
Arkitekt Teit Weylandt (motivering)
 
2015
Industriel designer Boris Berlin og arkitekt Poul Christiansen (motivering)
 
2014
Arkitekt og designer Bo Linnemann (motivering)
 
2012
Designer og grafisk tilrettelægger Carl-Henrik Kruse Zakrisson (motivering)
Arkitekt Kasper Salto (motivering)
 
2011
Arkitekt Cecilie Manz (motivering)
Arkitekt Ove Rix (motivering)
 
2010
Keramiker Esben Lyngsaa Madsen (motivering)
 
2009
Møbelhåndværker og møbelproducent Ejnar Pedersen (motivering)
Glarmester Per Hebsgaard (motivering)
 
2008
Arkitekt Astrid Krogh (motivering)
Bronzestøber Peter Jensen (motivering)
Stenhuggermester Flemming Brian Nielsen (motivering)
 
2007
Arkitekt Louise Campbell (motivering)
 
2005
Væver Jette Valeur Gemzøe (motivering)
 
2004
Designer Ole Jensen (motivering)
 
2003
Keramiker Jane Reumert (motivering)
Bogtilrettelægger og designer Michael Jensen (motivering)
 
2002
Litograf Peter Bramsen (motivering)
Kobbertrykker Niels Borch Jensen (motivering)
Litograf Peter Johansen (motivering)
 
2001
Keramiker Bodil Manz (motivering)
 
2000
Arkitekt Jens Møller-Jensen (motivering)
 
1999
Fotograf Krass Clement (motivering)
Designer Nanna Ditzel (motivering)
 
1998
Fotograf Jens Lindhe
Tekstildesigner Vibeke Riisberg
 
1997
Maler Bente Hansen
Væver Puk Lippmann
 
1996
Arkitekt Erik Magnussen
Designer Per Mollerup
Arkitekt Ole Søndergaard
 
1994
Grafiker Erik Ellegaard Frederiksen
Keramiker Ursula Munch-Petersen
Grafikker Austin Grandjean
Fotograf Kirsten Klein
 
1993
Keramiker Myre Vasegaard
 
1992
Fotograf Rigmor Mydtskov
 
1991
Maler Ruth Malinowski
Designer Ole Palsby
 
1988
Arkitekt Klavs Helweg-Larsen
 
1986
Keramiker Lisbet Munch-Petersen
Arkitekt Claus Achton Friis
 
1985
Keramiker Erik Nyholm
Keramiker Gutte Eriksen
Fotograf Viggo Rivad
 
1984
Keramiker Lisa Engquist
 
1983
Billedhugger Arje Griegst
Arkitekt Grethe Meyer
Designer Jakob Jensen
 
1982
Væveren Kim Naver
 
1981
Fotograf Keld Helmer-Petersen
Keramiker Gertrud Vasegaard

N.L. Høyen Medaljen

Med N.L. Høyen Medaljen kan Akademiet udmærke et menneske, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster. Akademiet indstiftede
medaljen i 1979 i anledning af halvandethundredåret for N. L. Høyens udnævnelse til
professor ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster.

Medaljemodtagere

2024
Kuratorisk Aktion (motivering)
Arkitekt og redaktør Martin Keiding (motivering)

2023
Museumsinspektør Christian Lund og redaktør Marc-Christoph Wagner (motivering)
Billedkunstner Amalie Smith (motivering)

2022
Arkitekt Anna Mette Exner (motivering)

2020
Redaktør Karsten Ifversen (motivering)

2019
Redaktør Pernille Albrethsen (motivering)

2018
Journalist Jan Haugaard (motivering)
Museumsdirektør Gitte Ørskou (motivering)

2017
Kunsthistoriker Flemming Friborg (motivering)
Chefredaktør Jan Falk Borup (motivering)

2016
Arkitekt Ib Møller (motivering)
Museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard (motivering)

2015
Kunsthistoriker Lars Dybdahl (motivering)
Arkitekt Kent Martinussen (motivering)

2014
Kunsthistoriker Hanne Raabyemagle (motivering)
Kunsthistoriker Sanne Kofod Olsen (motivering)

2013
Arkitekt Thomas Bo Jensen (motivering)
Museumsleder Teresa Nielsen (motivering)

2012
Kunsthistoriker Dr. Phil. Mikael Wivel (motivering)
Udstillingsleder Karen Lintrup (motivering)
Arkitekt Cort Ross Dinesen (motivering)

2011
Kunsthistoriker Mikkel Bogh (motivering)

2010
Kunstkritiker og ph.d. Mette Sandbye (motivering)

2009
Kunstkritiker Gertrud Købke Sutton (motivering)

2008
Maler Steen Møller Rasmussen (motivering)
Arkitekt Steen Estvad Petersen (motivering)
Arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup (motivering)
Lektor Rune Gade (motivering)

2007
Arkitekt Jan Gehl (motivering)
Arkitekt Jens Kvorning (motivering)
Billedkunstner Jesper Fabricius (motivering)
Kunsthistoriker Leila Krogh (motivering)
 
2006
Arkitekt Gregers Algreen-Ussing (motivering)
Kunsthistoriker Mogens Nykjær (motivering)
Kunstbibliotek-ejer Knud Pedersen (motivering)
 
2005
Kunsthistorikeren Lene Burkard (motivering)
 
2004
Arkitekt Malene Hauxner (motivering)
Arkitekt Lars Marcussen (motivering)
Kurator John Hunov (motivering)
Kunsthistoriker Bente Scavenius (motivering)
 
2003
Forlægger Torsten Bløndal (motivering)
Kunsthistoriker Poul Vad (motivering)
 
2002
Maler Bodil Kaalund (motivering)
Journalist Henrik Sten Møller (motivering)
Professor Carsten Thau (motivering)
 
2001
Kunsthistoriker Charlotte Christensen (motivering)
Arkitekt Kjeld Kjeldsen (motivering)
Arkitekt Annemarie Lund (motivering)
Arkitekt Nils-Ole Lund (motivering)
 
2000
Kunsthistoriker Ulla Strømberg (motivering)
Arkitekt Kjeld Vindum (motivering)
 
1999
Kunsthistoriker Henrik Bramsen (motivering)
Kunsthistoriker Grete Zahle (motivering)
 
1998
Arkitekt Kim Dirckinck-Holmfeld
Direktør Poul Erik Tøjner
Direktør Christine Buhl Andersen
Kunsthistoriker Ejner Johansson
 
1996
Museumsinspektør Troels Andersen
Arkitekt Allan de Waal
 
1995
Kunsthistorikeren Else Marie Bukdahl
Arkitekt Kjeld de Fine Licht Licht
Kunsthistorier Hakon Lund
 
1994
Arkitekt Poul Erik Skriver
 
1993
Kunsthistoriker H.E. Nørregård-Nielsen
 
1992
Arkitekt Arne Karlsen
Kunsthistoriker Mogens Krustrup
 
1991
Maler Per Arnoldi
 
1990
Mag.art. Lisbet Balslev Jørgensen
 
1989
Arkitekt Hans Erling Langkilde
Kunsthistoriker Erik Fischer
 
1988
Arkitekt Tobias Faber
 
1987
Arkitekt Robert Dahlmann
Arkitekt Holger Windfeldt Schmidt
 
1986
Forlægger Hans Jørgen Brøndum
Billedhugger Poul Hansen
 
1985
Arkitekt Ole Thomassen
Kunsthandler Viggo Clausen
 
1984
Fotograf Poul Pedersen
Arkitekt Elna Møller
TV-producer Ole Braunstein

Franciska Clausen Medaljen

Med Franciska Clausen Medaljen kan Akademiet for de skønne Kunster udmærke et menneske, der har lavet et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst. Akademiet for de skønne Kunster indstiftede medaljen i 2016 til ære for den danske billedkunstner Franciska Clausen.

Medaljemodtagere

2024
Billedkunstner Molly Haslund (motivering)
Arkitekterne Tulinius Lind (motivering)
Billedkunstner Simon Starling (motivering)

2023
Billedkunstner Rolf Nowotny (motivering)

2022
Billedkunstner Nina Beier (motivering)
Billedkunstner Jens Haaning (motivering)

2020
Billedkunstner Lasse Krog Møller (motivering)
Arkitekterne Jan Tanaka, Jakob Steen Christensen og Kathrin Susanna Gimmel (motivering)

2019
Billedkunstner Kirsten Astrup (motivering)
Arkitekterne Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Philmann (motivering)

2017
Arkitekterne Johan Gjøde og Niels Bjørn Povlsgaard (motivering)
Billedkunstner Marie Søndergaard Lolk (motivering)