Eckersberg Medaillen 1999

Arkitekt
Mogens Breyen


Mogens Breyen har i sit arbejde beskæftiget sig med arkitekturen både som kunstner og som lærer, og har med sin store indsigt stillet sig til rådighed for Akademiet og det offentlige i mange hverv, for at tale kunstens sag.

Som professor har Mogens Breyen i mange år haft skole på Kunstakademiet, og med overblik, personlig indlevelse og med fremragende kritisk sans i årevis lagt linien og givet energi til en af Arkitektskolens største afdelinger.

Som arkitekt har Mogens Breyen arbejdet med landskabet og bygningen. I årelangt samarbejde med landskabsarkitekten Sven Hansen er bl.a. omgivelserne ved Amtssygehuset i Herlev skabt.

Men særligt skal fremhæves Mogens Breyens udformning af Axeltorv i København. I et kalejdoskopisk virvar af entertainment og metropolisk energi omkring Vesterbrogade, Tivoli og  Skala er det lykkedes at skabe et frirum, der sikrer, at den almindelige strøm i byen kan flyde.

Med den fine granitbelægning, det cirkulære vandspejl og flanken af billedhuggeren Mogens Møllers skulpturer, er der skabt et kultiveret byrum af høj kunstnerisk kvalitet. For sin indsats i mange af arkitekturens discipliner udmærkes Mogens Breyen med Eckersberg Medaillen.