Eckersberg Medaillen 2018

Billedkunstner
Mette Gitz-Johansen


En ophobning af usikkert stablede, sorte stole danner en form for labyrintisk ustabilt rum, hvori en ung mand bevæger sig søgende rundt. Hænder der bladrer frem og tilbage i en bog. Billeder, spejlinger og dobbelteksponeringer af personer, bevægelser, genstande og rum, der fletter sig ind og ud af hinanden.

Mette Gitz-Johansen har gennem årene udviklet en helt særlig form for hybrid scenografisk værktype, hvor flere lag af materialitet, visualitet og betydning overlappes og indlejres i hinanden. Senest har det givet sig udtryk i den stedsspecifikke, poetiske videoudsmykning til en af KUA2s store bygningsgavle på Amager i København. Værket viser en række fortællende billedsekvenser, hvor aktører udfører undersøgende handlinger, i hvad der kunne være et studerekammer.

Ligesom i den lange række af Mette Gitz-Johansens øvrige arbejder formår Kammerværket på dragende vis at skabe et tyst, poetisk, men også meget dialogisk rum.

For sin evne til at skabe poetiske værker, som vi både kan spejle os umiddelbart i og efterfølgende reflektere over, tildeles Mette Gitz-Johansen Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen