Eckersberg Medaillen 2004

Billedhugger
Søren Jensen


Med stor konsekvens afsøger Søren Jensen forholdet mellem det skulpturelle og det arkitektoniske rum. Søren Jensens skulpturelle objekter danner deres egne rum, der på den ene side er skulpturelle rum i sig selv, og på den anden side er henvisninger til konkrete rum som huse, skure, halvtage eller telte, der dog ikke uden videre kan tages i funktionel anvendelse. Enten har de ikke åbninger at træde ind i, eller også er de holdt i en formindsket skala, der akkurat forhindrer dette. Netop skalaforholdet placerer rumobjekterne i en interessant position mellem arkitektur og skulptur.

Søren Jensens værk bevæger sig samtidig mellem det klassiske og det modernistiske, mellem det klassiske formsprogs afvisende renhed og den minimalistiske rene væren af materialer. Skulpturerne opbygges med en stor fornemmelse for materialet, hvad enten de er formet på klassisk vis i polyester og metal, eller sammensat af industrielle byggematerialer som tagplader, betonelementer og presenninger. I installationen ”Settlement” udfoldes de rumlige konstruktioner af byggematerialer til én sammenhængende, urban struktur, der afgrænses af udstillingsrummets fysiske rammer, men som synes at kunne forsætte uendeligt som et fleksibelt, additivt princip.

Sideløbende med objekterne har Søren Jensen gennem flere år opbygget et fotografisk værk, der dokumenterer fundet af tilsvarende rumlige strukturer i virkelighedens verden. Fotografier der pludselig kan give næring til en frugtbar undren om, hvorvidt disse fundne rumobjekter er fiktive eller reelle, og hvorvidt Søren Jensens rumobjekter er konstruerede eller autentiske.

For dette afklarede arbejde udmærkes Søren Jensen med Eckersberg Medaillen.