Eckersberg Medaillen 2019

Billedkunstner
Christian Vind


Et broget og vildtvoksende arkiv udgør omdrejningspunktet i Christian Vinds arbejde, der samlet kan betragtes som en fortløbende collage af fortættet stof, organiseret ud fra en række særegne, organiske klassifikationsprincipper. Fascinationen af tidens og erindringens mekanismer udfolder han i mellemrummene mellem avisudklip, reklamer og videnskabelige illustrationer, etniske artefakter, geologiske fund og reproduktioner af kunsthistoriske mesterværker. Det bliver til værker af særlig underfundig og afvæbnende poesi, hvor betydningen ofte udspiller sig mellem billede og tekst. Senest udfoldet i elegant samklang med rummene og stedets historie på udstillingen Strandhugst på Rønnebæksholm.

Det er svært at forstå dimensionerne af Vinds arkiv, for selvom han på udstillinger præsenterer en række værker, der er baseret på bearbejdning af materiale, så er arkivet snarere en stadig proces, som hele tiden kan trække i nye retninger.

Med Vind som den rutinerede rejseleder trækkes vi ind i et væld af uanseelige genstande, der med en umiddelbar fascinationskraft trækker på en barnlig glæde ved sansninger, ved mærkelige naturskabninger og overbeviser os om menneskets drift efter forståelse – at se sammenhænge i kulturens utallige spor og ansigter.

For sin virtuose evne til at rejse i stoffet og tilskrive det eksisterende ny betydning modtager Christian Vind Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen