N.L. Høyen Medaljen 2004

Arkitekt
Lars Marcussen


Arkitekten Lars Markussen har viet sit liv til undervisning og forskning.
Gennem offentlige forelæsninger, essays og bøger har han indviet omverden i sin indsigt og store viden. Ikke som populær formidler men som original fortolker af arkitekturens praksis og idéverden.

Med Rummets Arkitektur – Arkitekturens Rum føjer Lars Marcussen nye dimensioner til forståelsen af arkitekturens historie. I værket beskriver han hvorledes arkitekturens rum – fra urtidens flydende rum til vor tids dekonstruktive splintrede rum – udvikler sig parallelt med de rumlige ideers historie. Med sit evolutionistiske historiesyn bliver teksten tillige et indlæg mod den postmoderne påstand om de store fortællingers død.

Bogen handler om billeder, der i historiens løb er dukket op i menneskers hoveder og om menneskets billedmæssige forestillingsevne og fantasi´ som forfatteren selv udtrykker det i bogens introduktion.

“Rummets arkitektur” er et imponerende værk. Stoffet er ikke nemt, men Lars Marcussen formår at pirre vores nysgerrighed og fastholde os, ikke alene ved sine forbilledligt klare tekst-formuleringer men også i kraft af bogens billedside. De omfattende og omhyggeligt udvalgte billeder er et afgørende element i den samlede fortælling, ikke mindst forfatterens egne, instruktive pennetegninger, der giver værket en særlig homogenitet.

For sit vægtige bidrag til forståelsen af arkitekturens univers udmærkes Lars Markussen med N.L. Høyen Medaljen