N.L. Høyen Medaljen 2001

Arkitekt
Nils-Ole Lund


Siden 2. Verdenskrig har arkitekturen over hele den vestlige verden, og også i Norden, gennemløbet en række forskelligartede bevægelser.
For tiden befinder vi os i en slags nytolkende tilbagevenden til den tidlige funktionalismes dyder: med hjørnevinduer, flade tage og store glasarealer. Men også helt andre tendenser er begyndt at spire frem.

Arkitekten Nils-Ole Lund har gennem hovedparten af sit virke været stærkt engageret i at beskrive og tolke disse forskelligartede tendenser og søgt at sammenholde dem indbyrdes og i relation til samfundsudviklingen.

Bøger som Teoridannelser i Arkitekturen (1970) og Nordisk Arkitektur (1991), en lang række artikler, kronikker og debatindlæg samt ikke mindst hans omfattende formidling som professor gennem mange år – lyser af vidnesbyrd om hans store indsigt og utrættelige faglige engagement – med såvel stor kærlighed til fagets væsen som skepsis over for dets ulidelige lethed.

For sin omfattende og klarsynede arkitekturformidling udmærkes Nils-Ole Lund med Høyen Medaljen.