Eckersberg Medaillen 2004

Maler
Claus Carstensen


Siden starten af 1980´erne, hvor Claus Carstensen som en af hovedaktørerne deltog på udstillingen ”Kniven på Hovedet”, har han på en betydningsfuld måde været med til at sætte dagsordenen som en aktiv spiller på kunstscenen, og øvet afgørende indflydelse på den yngre generation af malere.

Claus Carstensen har siden han var ganske ung deltaget i en lang række udstillinger og har sideløbende udgivet bøger, kataloger og digte.

Claus Carstensen er provokerende og radikalt postmoderne i sin måde at lave kunst på. Maleriet, tegningen og fotografiet indgår som sideordnede medier for en kommunikationsstrategi, der er ude i et andet og mere samfundsorienteret ærinde, end blot det at udtrykke sig selv gennem maleri. Billederne indgår i en sproglighed, der forsøger at nå betragteren på en kompleks og engagerende måde.

Det er relationerne mellem kunstneren, betragteren og kunstscenen, der optager ham, i hans bestræbelse på at nå sit mål. Med ord og fotografiske billeder, der bl.a. er hentet fra det forrige århundredes revolutionære sammenhænge, med pornografiske og intime billeder og med billeder fra privatsfæren, viser han os procesorienterede, strukturelle værker malede direkte på væggen, på lærred, på fotografi eller henover det hele på en gang. Malemåden, der er stor i slaget, distanceret mekanisk, kategoriserer ham mellem pop og konceptkunstnere.

På en usædvanligt gennemført måde har Claus Carstensen været på højde med den postmoderne tidsalders mimetiske, distancerede og hårdtslående provokative måde at sætte spørgsmål ved maleriet, kunsten og kunstmarkedets rolle.

For stringensen i gennemførelsen af dette projekt udmærkes Claus Carstensen med Eckersberg Medaillen.