Eckersberg Medaillen 2019

Arkitekt
Bente Lange


Den fineste karakteristik en restaureringsarkitekt kan få, når et arbejde er fuldført, er, at alle tror, at huset står originalt. Det er meget få restaureringer, der er sådan, og det kræver et helt særligt sindelag at arbejde på den måde: intuitivt og empatisk på bygningens vegne. Sådan arbejder Bente Lange.

Det kræver erfaring med, viden om og nysgerrighed efter, hvordan en tidsperiode er opstået; hvad der er vigtigst i den periode, hvor noget er bygget; hvordan bygherrer har tænkt og håndværkere arbejdet. Tid og sted er i den optik underordnet. Bygherrer har altid tænkt i de samme baner, og håndværkere har altid været begrænset af tidens håndværk. Mellem de to parter har arkitekten til enhver tid stået som den, der formmæssigt har skullet forene ambitionerne og mulighederne.

Bente Lange evner at følge arkitektens tanker og afdække og sætte ind, dér hvor en bygnings kvaliteter er. Bypaladset Bayt al’Aqqad i Damaskus, San Cataldo på Amalfikysten, Nicolai Eigt-veds Turebyholm er alle blevet restaureret på den måde – blevet ”genfremkaldt” – og senest er Kay Fiskers Danske Institut i Rom blevet justeret med små, enkle, men ret beset radikale ændringer, der lægger sig tæt op ad det oprindelige.

For dette arbejde hædres Bente Lange med Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen