N.L. Høyen Medaljen 2024

Arkitekt og redaktør
Martin Keiding

Martin Keidings faglige udgangspunkt er i praksis.

Efter afgang arbejdede han i 6 år i Spanien, på et tidspunkt, hvor det netop var dér, den nordiske modernisme blev fejret og fastholdt, mens man i Danmark havde et behov for at gøre op med de stærke faderfigurer.

Denne dybe forankring i en praksis, der lægger vægt på rumlig og materialemæssig kvalitet, er grundlaget for Martin Keidings virke som redaktør og kritiker, først i tidsskriftet Arkitektur DK, og senere som chefredaktør for fagtidsskriftet Arkitekten.

Da Martin Keiding tiltrådte som chefredaktør på Arkitektur DK i 2001, var der grund til optimisme. Dansk arkitektur stod tilsyneladende foran en renæssance, med en udbredt fælles forståelse af, hvordan der kunne skabes arkitektonisk kvalitet. Martin Keiding præsenterede dette nybrud for et dansk og internationalt fagpublikum med stor indsigt i de tanker og inspirationskilder, der lå bag.

Men optimismen blev hurtigt vendt til et spekulativt byggeboom. Selv det dramatiske sammenbrud i 2008 har ikke stoppet det spekulative byggeri, der stadig finder sted.

I hele denne tid har Martin Keiding fastholdt det kritiske blik på arkitektonisk kvalitet som et samspil mellem form, holdbarhed og formål, og vi har brug for at se, mærke og bevare vores arkitektoniske kulturarv.

Nu har virkeligheden givet Martin Keiding ret, og vi bør lytte til, hvad han siger. Vi har brug for konkret, materiel kvalitet i vore fysiske omgivelser. Vi har brug for bygninger, der giver mening.

For en konsistent, sikker formidling af de væsentlige værdier i bygningskunsten tildeles Martin Keiding N. L. Høyen Medaljen i 2024.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen