Thorvald Bindesbøll Medaljen 2010

Keramiker
Esben Lyngsaa Madsen


Esben Lyngsaa Madsen er en fremragende håndværker med en usædvanlig forståelse og kærlighed til leret og dets muligheder. I Tommerup fandt han endelig pladsen til at skabe det moderne keramiske værksted, som nogle arkitekter og kunstnere gik og drømte om. Og ikke mindst ham selv.

Siden starten i midten af 80-erne har Tommerup været omdrejningspunktet for Esben Lyngsaa Madsens assisterende keramiske aktiviteter. Esbens lange faglige virke har trukket ham gennem mange forskellige udfordringer. Ofte, for andre – umulige opgaver – har han løst.

Siden 1880erne har der i Danmark været tradition for kunstnerkeramik. Keramik, der er udformet af billedkunstnere, der har haft deres hovedvirke andet steds. Det har de haft mulighed for, fordi dygtige håndværkere har stillet deres specielle viden til rådighed for dem. Bl.a. Kähler i Næstved, Knud i Sorring og nu også Esben i Tommerup.

I mere end tre årtier har han assisteret arkitekter og kunstnere. I den periode har Esben været med til at flytte grænserne for lerets kunstneriske muligheder. Om det var antallet af glaserede teglsten – om det var fadets størrelse, skulpturens finurlige udformning, eller verdens største stentøjskrukke, så har Esben været mennesket, der kunne samle den viden, og manpower der har været nødvendig for opgavernes løsen.

For denne omfattende indsats tildeles Esben Lyngsaa Madsen Bindesbøll Medaljen.