Eckersberg Medaillen 2013

Arkitekt
Kristine Jensen


Renæssancekunstneren Andrea Mantegnas hus i Mantova beskriver en kube, og i denne kube er indskrevet en cirkulær gård. Til huset knytter sig en have hvis oprindelige form er uvis.

En ung landskabsarkitekt viste i 1984 på Charlottenborgs Efterårsudstilling, (senere publiceret i tidsskriftet LANDSKAB) et forslag til en nytolkning af dette haveanlæg. Forslaget fulgtes af en rå, poetisk tekst, der på forunderlig vis inddrog glæden ved nuet i kunstens evighed.

Forslaget var udført af Kristine Jensen.

Denne rå, poetiske, forunderlige glæde findes i alle Kristine Jensens arbejder, fra tanken til detaljen. Kristine Jensen har gennem disse arbejder vist, at hun mestrer alle skalaer, fra det åbne land, over byer, gennem byens rumligheder til den minimale have, og Kristine Jensen har fuldt ud forstået at udnytte det rum, der opstår mellem nuet og det historiske, til væsentlige nytolkninger.

For dette arbejde, og for sin vedholdende insisteren på høj kunstnerisk kvalitet, tildeles arkitekten Kristine Jensen Eckersberg Medajlen.