N.L. Høyen Medaljen 2019

Redaktør
Pernille Albrethsen


Det er af afgørende betydning for kunsten, at der til stadighed finder en højt kvalificeret og vedkommende samtale sted om, hvad kunst er og vil. En sådan samtale har brug for et sprog og et rum at udfolde sig i. Begge dele har Pernille Albrethsen med meget stort engagement og faglig tyngde været med til at skabe og udbygge.

Mange kender hende nok som skribent i diverse kataloger, bøger, tidskrifter og aviser, hvor hendes indlevede viden og præcise formuleringer er med til at åbne og perspektivere samtidskunsten, så den både får betydning for inderkredsen og den bredere offentlighed.

Pernille Albrethsens betydning rækker dog langt videre end hendes eget virke som højt kvalificeret kunstkritiker i ind- og udland.

Siden 2011 har hun som højt skattet dansk redaktør af det nordiske online-tidsskrift ”Kunstkri-tikk” været med til at højne hele niveauet af den danske kunstkritik. Som den kloge og dedikerede redaktør hun er, har hun formået at gøre samtalen om kunsten skarpere og mere relevant og i det hele taget fået både kunstkritik og skribenter til at blomstre.

For sit mangeårige virke som kunstkritiker og sit dedikerede engagement til højnelse af kunstkritikken generelt tildeles Pernille Albrethsen N.L. Høyen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen