C.F. Hansen Medaillen 2003

Arkitekt
Jørn Palle Schmidt


Med sine værker har Jørn Palle Schmidt skabt herlige landskabelige værdier som opleves som noget centralt i vor kultur.

Med stor gennemslagskraft er han gået i brechen med markante meninger om planlægning både i byerne og i kulturlandskabet.

Palle Schmidt har sagt, at vækst og vækstfrodighed altid har været af afgørende betydning for ham.

I sine arbejder har han stræbt efter at planlægge oplevelser af paradisisk grøn frodighed som gav velvære til andre.

Palle Schmidt ønsker at åbne sindene for den iboende storhed i jord, vand og planter. Nogle af de ord der går igen og igen, og som ses i Palle Schmidts smukke værker, er vitalitet og diversitet.

For sin store indsats for havekunsten, for sin fine lærergerning og for sin evne til at tænke i landskabelige helheder hædres Jørn Palle Schmidt med C.F. Hansen Medaillen.