N.L. Høyen Medaljen 2006

Arkitekt
Gregers Algreen-Ussing


Gregers Algreen-Ussing bestrider som professor på arkitektskolen fagområderne restaurering og bygningsarkæologi.

Han har selv praktiseret fagenes forskellige discipliner.

En omfattende og i arkæologiske forskerkredse meget beundret og rigt illustreret publikation redegør for et langvarigt opmålingsarbejde i Delfi i Grækenland. Det hellige områdes topografi og arkitektur er her beskrevet i fremragende tegninger og tekst.

Det praktiske arbejde medførte teoretiske overvejelser om hvilket syn, man skal anlægge på fredningsarbejde: Tilbageførelse og til hvilken tid — eller nutidige tilføjelser?

Under ansættelse i Miljø- og Energiministeriet, med ansvar for kortlægning af bevaringsværdier i Danmarks byer og bygninger, startede han udgivelse af en række på hen imod 70 store publikationer såkaldte kommuneatlas, der tilsigtede at give borgerne, planlæggerne og politikerne bedre muligheder for at vurdere de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og hvilke hensyn, der skulle tages i den fremtidige udvikling og planlægning. Et nyttigt og flittigt brugt redskab i kommuners hverdag. Dette danske systematiske arbejde, som betegnes SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment), blev på en OECD-kongres internationalt blåstemplet, hvorefter det har fundet anvendelse i det internationale bevaringsarbejde.

Sidst men ikke mindst har Gregers Algreen-Ussing i KA ‘s arkitektskoles nytårspublikation på beundringsværdig vis i Kanon og Sigtekorn – blandt andet om Krakow Chartret – bragt principielle anvisninger på, hvordan man kvalificeret kan udpege og bevare bygningskulturens særegne karakter i de europæiske lande.

Forskeren Gregers Algreen-Ussing formidler, ofte belyst med aktuelle eksempler, sine præcise og originale fortolkninger om indviklede principielle forhold, så de når meget længere end til specialisterne og tænder forståelse og interesse i vide kredse.

For sin engagerede indsats som meget kreativ forsker, fortolker og formidler udmærkes Gregers Algreen-Ussing med Høyen Medaljen.