N.L. Høyen Medaljen 2008

Maler
Steen Møller Rasmussen


Steen Møller Rasmussens film er eksperimentalfilm – poetiske film, hvor vægten ligger på billeder og stemninger snarere end på indhold og handling.

– Film, der først og fremmest afspejler hans optagethed af det fotografiske billede og selve filmens materiale, men som også vidner om hans indsigt i kunstens strategier.

– Film, der handler om sprog – om det talte sprog og vanskelighederne ved at udtrykke sig – om filmsproget, billedsproget, materialet og mulighederne.

– Film, der formidler en fascination af billedkunsten og dens skæve vinkler i en særlig forståelse med de portrætterede kunstnere og med humor, poetik og respekt.

– Film, som eksempelvis “Richard Winther – en undersøgelse”, et stærkt personligt portræt eller senere Fotografi, hvor Steen Møller Rasmussen gennem fire intense møder med kolleger fra forskellige generationer – og med afsæt i fælles iagttagelser i nuet – forsøger at indkredse såvel den individuelle praksis som selve fotografiets væsen.

For sin særlige, vedholdende og personlige formidling af kunsten tildeles Steen Møller Rasmussen N.L. Høyen Medaljen.