Eckersberg Medaillen 2008

Arkitekt
Karen Exner


Arkitekten Karen Exner udtrykker sig i et arkitektonisk sprog, der er helt hendes eget. autenticitet, stoflighed og artikulering af detaljen har høj prioritet. Ofte eksponeres en bygningsdel, det kan være et tagudhæng med en særligt udformet understøtning, en generøs baldakin, en ekspressiv skorstenspibe. Der er stor nysgerrighed efter at udforske en opgaves formmuligheder, men der drives ikke rovdrift på det ekspressive. Sted, funktion og byggeteknik går op i en højere enhed i bedste vitruviske ånd.

Bruuns Arkade i Aarhus er en række butikker, der rejser sig som en bro i otte fag over banelegemet. Butikkerne er disponeret i tre plan i åben visuel forbindelse, der differentierer lysindtaget fra facaden. Den bølgede arkade foran butikkerne bryder skalaen ned og leder i sin detaljering tanken hen på art nouveau: Tagnedløbet bliver en opfordring til arkitektonisk udtryk, ikke en irriterende realitet. Yndefuldt og markant.

For sit rige arkitektoniske udtryksregister hædres Karen Exner med Eckersberg Medaillen.