N.L. Høyen Medaljen 2015

Kunsthistoriker
Lars Dybdahl


Kunsthistorikeren Lars Dybdahl har siden 1984 forsket, skrevet, undervist samt arrangeret udstillinger om nyt design – fra plakater og biler til pladeomslag og udvalgte danske designikoner. Som biblioteks- og forskningschef på Designmuseum Danmark med ansvar for museets omfattende Bibliotek, dets Arkiv for Dansk Design samt dets Plakatsamling gør han et fremragende arbejde for disse samlingers vedligeholdelse og deres fortsatte udvidelse og udbredelse.

Blandt Lars Dybdahls hovedværker er hans indsigtsfulde viden og overblik i bøgerne ”Den Danske Plakat”, ”Dansk Design 1945-75”, ”Den globale plakat” og ”101 danske designikoner”. Alle værker, som meningsfuldt og ligetil formidler både de specifikke værkers kunstneriske niveau og den kulturelle og historiske sammenhæng, i hvilken de er skabt.

Lars Dybdahl er passioneret, engageret og fokuseret, og har en sjælden evne til at forklare komplicerede problemer i overskuelige sammenhænge – specielt når han som redaktør samler trådene i væsentlige bøger og udstillinger. For sin indsigtsfulde og grundige levendegørelse og formidling af både den grafiske kunst og selve designbegrebet samt af nyere dansk designs kunstneriske betydning i særdeleshed hædres Lars Dybdahl med N.L. Høyen Medaljen.