Thorvaldsen Medaillen 2005

Billedhugger
Kirsten Justesen


SKULPTUR II (papkassen fra tresserne), LUNCH (indkøbsvognen fra halvfjerdserne), og RYGSKRIVER (fra firserne) brænder gennem tiden og står endnu frisk på nethinden. Det er uforglemmelige udsagn, humoristiske, fotografisk træfsikre — ikoner.

Kirsten Justesens udgangspunkt er klassisk, en billedhuggers arbejde med kroppen og soklen. Kroppen er Justesens egen krop, et skulpturelt objekt; hun er den, der ser, og den der bliver set. Soklen foranderlig; en papkasse, en rullende indkøbsvogn, en isflage. 

Billedhugger, installationskunstner, scenograf og meget mere.

I 1987 draperede Justesen citrongul silke over Willumsens store relief, TROLØST DRAPERI, draperi — ja, troløst — nej, for handlingen lå i tråd med Willumsens eget brug af draperi, et redskab til at understrege en figurs vægt og bevægelse, indhylning som afsløring, hvor det der ikke kan ses, paradoksalt kommer til syne netop ved at blive tildækket.

Sidste år så og genså vi Justesens MEMBRAN 1-11CLINCH på Statens Museum for Kunst, hvor billedhuggerens krop var dækket af latexdug.

Body art; Justesen forener det formelle og det poetiske greb med håndfast humor.

For denne indsats hædres Kirsten Justesen med Thorvaldsen Medaillen.