Thorvaldsen Medaillen 2011

Billedkunstner
Eva Koch


Eva Kochs værker spænder vidt. Lige fra store konkrete former i bronze og jord til filmiske digitale billeder og lydinstallationer. Trods medieafstanden mellem bronze og digitalt signal er der altid et rumligt aspekt, et forløb og en fortælling, der udspringer i tid. Hun har et helt enkelt og unikt formsprog og sin helt personlige fotografiske billedklarhed.

Som billedhugger formår hun visuelt, på en brøkdel af et sekund, at fortælle, hvordan en følelse af historisk rodløshed og tabt identitet hos individet afspejles i et billede med landskab. Eva Koch mestrer denne brøkdel af et sekund samtidigt med, at hun rummer at etablere uendelighed og langsommelighed i sine skulpturelle og digitale værker. I et samspil mellem teknik og psykologi opsætter hun flere digitale billeder i et narrativt forløb og skaber – for beskueren – samtidig en visuel forståelse for, hvordan vi, som individer kan indgå i den samme fortælling og alligevel opsamle erindringen på forskellig måde. Eva Koch kan på en helt enestående måde skabe bro mellem den tunge jord, det vibrerende digitale signal og samtidig indkredse spørgsmål om individets identitet i et verdenssamfund.

For sine vidt favnende og indsigtsfulde værker tildeles Eva Koch Thorvaldsens Medaillen.