N.L. Høyen Medaljen 2004

Kunsthistoriker
Bente Scavenius


Bente Scavenius er en folkelig formidler i ordets allerbedste betydning.
Ofte har hun formået at skabe interesse for kunst hos et publikum, som aldrig før har haft den.

Velinformeret med indsigt og frem for alt stor smittende begejstring har hun formidlet og fortolket såvel den ældre som den nyeste kunst gennem bøger, tidsskrifter, kataloger – og som kritiker i dagspressen og underviser på Universitet.

Talrige er de foredrag, hun har holdt, ikke mindst i radio og fjernsyn; særlig husker man serien med Poul Borum om kunst og litteratur samt Rosenkjær-foredragene om verdenskunst i Danmark.

Lødigt og indsigtsfuldt har hun skrevet om “Den Fries Historie i 100 år” om havekunst i “Den fortryllede Have”, i “Liselund” og i “Fredensborg Slotshave”.

For denne fine og brede formidlingsevne udmærkes Bente Scavenius med N.L. Høyen Medaljen.