Franciska Clausen Medaljen 2019

Billedkunstner
Kirsten Astrup


Verden er i forvandling. Agtværdige institutioner sælges fra eller udhules i effektiviseringens kyniske konkurrence. Den danske velfærdsmodel vakler i en tid, hvor ord som solidaritet, fællesskab og sammenhold klinger hult i vores individualiserede, kulturelt differentierede og delvist globaliserede samfund.

I værket Urolige hjerte tager Kirsten Astrup et fast greb om dette skred af samfundsværdier. Med udgangspunkt i agtværdige DSB og en grundig research af bl.a. jernbaneansatte og togstewardessers arbejdsforhold i 1990’erne, har Kirsten Astrup med sin samarbejdspartner, Maria Bordorff, skabt et sprudlende hovedværk – en stort anlagt filmkabaret, der formår at balancere det alvorstunge, politiske med det folkelige, det flamboyante og det parodiske – kærligt og kraftfuldt.

Det nationalromantiske hyggelige, understreget af tyk make-up og pop-schlagere, udfordres af drags og queers, kønsstereotyper og klichéfyldte locations. Det hele hyldet ind i kabaretens sorgmuntre, dekadente univers. Urolige hjerte er ikke bare en ukritisk romantisering af et tabt fællesskab. Værket åbner også spørgsmålet om hvem dette fællesskab inkluderer – og hvem det ekskluderer. Et stærkt system er også et system, der kan rumme selvmodsigelsen – præcision er ikke det samme som kontrol – og den kunstneriske frihed er ikke nødvendigvis loyal eller solidarisk.

For dette insisterende politiske og poetiske værk tildeles billedkunstneren Kirsten Astrup Franciska Clausen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen