Eckersberg Medaillen 2007

Maler
Cai-Ulrich von Platen


Cai-Ulrich von Platen udtrykker sig både gennem tegning, maleri, installation, foto og video. Det valgte medies muligheder bestemmer udtrykket, men der er altid rum for det intuitive og personlige i hans arbejder.

I TAPKO-samarbejdet med kunstnere som Jørgen Carlo Larsen og Kerstin Bergendal manifesterede Cai-Ulrich von Platen sin stedsspecifikke udtryksform, der lader rummet og dets referencer være styrende for værkernes udførelse.

Med begreber som længsel, erindring, eksistentiel afstand og ensomhed som omdrejningspunkter – iscenesættes brugte ting – som kufferter, bøger, borde, senge, døre – som autentiske efterladenskaber eller klenodier og bliver billeder på minder og forgængelighed, hvor fortiden gør opmærksom på sig selv.

Cai-Ulrich von Platen er en kunstner, der udtrykker sig i et mangetydigt, fortællende og ofte humoristisk sprog. En kunstner, der forsøger at sætte billeder på de psykologiske erfaringslag, som kun vanskeligt lader sig omsætte til ord, og altid gør det på en måde, der på én gang er almengyldig og personlig.

For sin enestående billedkunstneriske indsats udmærkes Cai-Ulrich von Platen med Eckersberg Medaillen.