Eckersberg Medaillen 2007

Arkitekt
Troels Troelsen


En enkel og klar idé, gennemført med konsekvens i et stærkt arkitektonisk udtryk, intet at lægge til, intet at trække fra. Sådan kan man karakterisere Troels Troelsens arkitekturprojekter, som ofte følges af en poetisk tekst, der blotlægger dimensioner, tegninger ikke umiddelbart kan udtrykke.

Af de mange arkitekter, Henning Larsen har samarbejdet med på sin tegnestue, er Troels Troelsen noget særligt. Ikke så meget fordi samarbejdet rækker langt tilbage, men fordi Troels er et lysende talent.

Han er et fænomen, der i dag ikke kan adskilles fra tegnestuen. Han har været med fra begyndelsen af 60-erne, flyttede til Trondheim, da universitetet der skulle realiseres, var en betydelig kraft ved udformningen af udenrigsministeriet i Riyadh, – for at nævne nogle tidlige projekter.

Troels er hovedansvarlig for konkurrencer på tegnestuen. Talrige og begavede er de projekter, der er udgået fra hans hånd, mange af dem til byggerier i udlandet som f.eks. Balletcenter i Tiblisi og Diplomatskole i Riyadh. Udvidelsen af Glyptoteket og Frederiksberg Gymnasium er hjemlige eksempler på realiserede projekter, mens vi endnu har til gode at opleve den markante udvidelse af Moesgård Museum, et fritliggende storslået anlæg, defineret af en flade, et landskab der bliver tag, og et indre der udformes som landskab.

For sin talentfulde arkitektoniske indsats tildeles Troels Troelsen Eckersberg Medaillen