C.F. Hansen Medaillen 2018

Arkitekt
Torben Schønherr


Du
Kobberhest
Guldbelagt
Kotebunden evighed
Fortæl os
Hvad du ved
Digtet fremkalder følelser, får os til at erindre; hånden der mærker, øjet der ser. Stoffet og stedet. Det konkrete og det sanselige forbundet i figurens historiske dybde.

Som landskabsarkitekt udspænder Torben Schønherr rummet mellem kulturarvens dybe rødder og stjernerne i galakserne. Han tager favntag med den store historie og lader sin viden manifestere sig i et nærvær og en ydmyghed over for stedet – frembringer med klare greb mærkbare værker. Kropsligt erfarer man sammenhængskraften, generøsiteten over for omgivelserne og fornemmer den ligefremme balance mellem delen og helheden, der binder værkerne sammen som rum. Rum der gror, forandrer sig og er skrøbelige. Rum så sanselige, og hvor virkemidlerne er reduceret til det allermest nødvendige, at man i dem oplever en stilhed, en eftertænksomhed, der krydser universets uendelighed med landskabsrummets lange tid.

Det korte digt, der indledte motiveringen, skrev Torben Schønherr i begyndelsen af 80’erne. I dag indrammer det et livsværk – et værk med en sjælden poetisk nerve, et nærvær for stoffet og historien, for livet der leves og alt der gror. Små og store steder er analyseret, sanset og foldet ud på ny – bragt til at tale, hver med sin stemme, uden at alt bliver sagt. Vi inviteres til at deltage.

For et poetisk, kunstnerisk søgende, alvorsfuldt og inspirerende værk hædres arkitekten Torben Schønherr med C.F. Hansen Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen