Eckersberg Medaillen 2006

Billedhugger
Jørgen Carlo Larsen


Ombygning – er både en titel og et omdrejningspunkt i Jørgen Carlo Larsens konstruktioner, der opstår i et legende felt mellem skulptur, objekt, møbel og maleri.

Rekonstruktion -er en anden overskrift, som indkredser arbejdet med rummet, bearbejdninger af møbler og andet inventar, stole – borde – skabe – tæpper – omsyet eller opsprættet tøj – ombygges, drejes og geninstalleres i sin nye form.

I en vekselvirkning mellem de muligheder, der spontant opstår på stedet, og de medbragte billeder, arbejder Jørgen Carlo Larsen med en skulpturel manipulation med rummet og tingenes form.

I de forskellige udstillingssammenhænge arbejder han i en åben, improviserende og eksperimentel proces. En mobil kunstnerisk strategi, der bl.a. ofte lader rummet og dets referencer være styrende for udførelsen af værket. Han udfordrer og undersøger rummets indflydelse på den installerede skulptur, enten i en indbyrdes dialog eller i en dialog med andre kunstnere.

Et eksempel er TAPKO, et mangeårigt samarbejde med kunstnere som Cai-Ulrich von Platen og Kerstin Bergendal omkring en udstillingsform baseret på sporadisk indtagelse af rum i den urbane topografi.

Jørgen Carlo Larsen er en kunstner, der balancerer mellem det håndværksmæssige, det tingslige og det begrebslige. I sin arbejdsform, trækker han betydningsmæssige dimensioner fra de enkelte objekter, så de kommer til at repræsentere en fremmedhed og fremstår skrøbelige og poetiske i et konstrueret ”scenerum”, hvor de sammen med andre ”rekvisitter” fortæller historien.”

For sit enestående og konsekvente arbejde med rummet og dets skulpturelle muligheder udmærkes Jørgen Carlo Larsen med Eckersberg Medaillen